Language: NOR | ENG

Vil kartlegge studenters psykiske helse

Vil kartlegge studenters psykiske helse

Vi oppfordrer våre studenter til å hjelpe til i arbeidet med å finne ut hvordan studenters mentale helse påvirkes av virusutbruddet.

Hjelp oss å finne ut hvordan unge voksnes mentale helse påvirkes av koronautbruddet i en ny nasjonal undersøkelse.

Høgskolen i Innlandet vil i samarbeid med Universitetet i Bergen oppfordre deg til å delta i et viktig forskningsprosjekt. Hensikten er å kartlegge mestring, motstandsdyktighet samt psykisk helse på kort og lang sikt hos unge voksne under og i kjølvannet av virusutbruddet. Undersøkelsen retter seg mot alle studenter i Norge, og heter BRYDEG2020.

2020 vil bli stående som det året der verden ble rammet av den største virusepidemien i det 21 århundret. Tiltak som mange aldri hadde opplevd ble satt i verk for å beskytte oss. Plutselig – fra den ene dagen til den neste - ble livene vår forandret. Vi vet at kriser kan utløse samhold, kreativitet og mestring, men vi vet også at dramatiske hendelser kan bidra til psykiske lidelser på kort og lengre sikt.

Bilde av logoen til undersøkelsen.

Det er svært viktig å finne ut av hvordan utbruddet og tiltakene i etterkant påvirker mental helse på kort og lengre sikt. En av de viktigste gruppene å undersøke i denne sammenhengen er dere studenter. Undersøkelsen BRY.DEG 2020 er en spørreundersøkelse som tar ca. 20 minutter å besvare, og er et nasjonalt initiativ. Undersøkelsen er godkjent av forskningsetisk komité. Du kan lese om den på denne nettsiden BRY.DEG2020

For å delta trykk her.

Du kan også lese mer om studien i  denne artikkelen.