Language: NOR | ENG

Videreutvikling av kompetansepakke for innføring av nytt lærerplanverk

Illustrasjon: Sirkel som forklarer kompetansepakken.

SELL skal nå videreutvikle kompetansepakken LK20, og har startet et 2-årig utviklingsarbeid med en verdi på 3,7 millioner. 

Høgskolen ved Senter for livslang læring (SELL) fikk i 2018 i oppdrag fra Utdanningsdirektoratet å utvikle en nettbasert kompetansepakke for innføring av nytt læreplanverk, LK20, kalt fagfornyelsen. SELL skal nå videreutvikle kompetansepakken, og har startet et 2-årig utviklingsarbeid med en verdi på 3,7 millioner. 

LK20, kalt fagfornyelsen, tar for seg fem temaer i innføringen av den nye læreplanen.

Den nettbasert kompetansepakken foregår som et opplæringsprogram ute på skolene. Målgruppen er skoleledere og lærere, men brukes også av skoleeiere og andre høgskole- og universitetsmiljøer i Norge. Antall registrerte brukere er i dag omkring 84 000 representert ved cirka 2600 skoler.

SELL skal nå videreutvikle kompetansepakken, og har startet et 2-årig utviklingsarbeid med en verdi på 3,7 millioner. Det skal jobbes med å utvikle to nye moduler samt at kompetansepakken skal tilpasses videregående opplæring. I tillegg skal det samles inn brukererfaringer med tanke på hvordan kompetanseprogrammet oppleves og brukes av målgruppen.

Prosjektet ledes av Hege Havn, hege.havn@inn.no

Se video om kompetansepakken her:  https://vimeo.com/360764535