Language: NOR | ENG

Vi søker kandidater til Sykepleieprisen 2021

HINN trenger kandidater til Sykepleieprisen 2021

Sykepleieprisen skal bidra til å fremme anerkjennelse for sykepleie som fag og tjeneste, i alle ledd av helsetjenesten i og utenfor institusjon.

Vi søker etter kandidater til Sykepleieprisen for 2021. Frist for innsendelse er 1. april.

Sykepleieprisen skal fremme en sykepleietjeneste i Florence Nightingales ånd, tilpasset det moderne samfunn i lys av samhandlingsreformen. Prisen skal være en motivasjonsfaktor i arbeidet med å fremme sykepleiekvalitet i praksis og stimulere til godt og inspirerende undervisningsmiljø for våre sykepleierstudenter.

Prisen skal bidra til å fremme anerkjennelse for sykepleie som fag og tjeneste, i alle ledd av helsetjenesten i og utenfor institusjon.

Prisen deles ut av Høgskolen i Innlandet, Institutt for sykepleie  i samarbeid med Norsk Sykepleierforbund, Hedmark. Prisen består av diplom, bilde og kr. 5 000,-.

Kriterier

Prisen kan tildeles en enkelt sykepleier eller en gruppe sykepleiere i praksisfeltet som har bemerket seg innen et eller flere av følgende områder:

  • praktiserer forbilledlig sykepleie og/eller veiledning av sykepleierstudenter
  • har iverksatt nybrottsarbeid for å heve sykepleiekvaliteten og/eller læringsmiljøet på sitt arbeidssted
  • har gjort en bemerkelsesverdig innsats for å opprettholde en sykepleietjeneste og et læringsmiljø av høy kvalitet
  • har tatt initiativ til og satt i system nye tilbud av sykepleie- og helsetjenester til pasienter og pårørende
  • har vist nytenkning og mot til å styrke kvaliteten på sykepleien
  • utmerker seg som inspirator(er) for kollegaer, nyutdannede sykepleiere og sykepleiestudenter

Sykepleieprisen 2021 vil bli tildelt digitalt 12. mai 2021, nærmere beskjed kommer.