Nybygget på Evenstad (foto: HINN)

Fakultetets hovedadministrasjon ligger i prakstfulle omgivelser på Evenstad i Stor Elvdal kommune (foto: HINN)

Høgskolen i Innlandet søker dekan til Fakultet for anvendt økologi, landbruksfag og bioteknologi. Søknadsfrist 31. mai 2018.

Fakultetets forskning på anvendt økologi, landbruksfag og bioteknologi er nært knyttet til utdanningene og baserer seg på bærekraftig produksjon, bruk og forvaltning av biologiske ressurser. Innovasjon for en bærekraftig og ansvarlig forretningsvirksomhet innen fagområdene er også et fokusområde.

Fakultetet satser internasjonalt og driver flere internasjonale nettverk for å høyne studiekvaliteteten på bachelor-, master- og doktorgradsutdanningene. Fakultetet driver et ph.d.-program i anvendt økologi med flere stipendiater og driver en internasjonal forskerskole.

Fakultetet har aktivitet på Blæstad, Evenstad og Hamar. Dekanen må fordele sin arbeidstid mellom stedene. Fakultetets hovedadministrasjon ligger på Evenstad i Stor Elvdal kommune.

Stillingen er åremålsstilling for 4 år, med mulighet for re-tilsetting i stillingen inntill to ganger (totalt 12 år).

Sist endret: .