Language: NOR | ENG

-Vi planlegger for studiestart med fysisk oppmøte

Roligere studiestart

Høgskolen planlegger for fysisk oppmøte ved høstens studiestart, men i mindre grupper.

Høgskolen i Innlandet planlegger for å kunne ønske alle studenter velkommen til studiestart, med fysisk oppmøte på studiestedene.

Ved HINN er arbeidet med å planlegge studiestart i august nå i full gang. Der avslutningen på dette studieåret mildt sagt har vært unormalt, med folketomme bygg på studiestedene og kun digital undervisning og eksamensavvikling, ser det ut til at starten på det nye kan planlegges med noe mer fysisk oppmøte og sosial omgang på studiestedene. 

Prorektor utdanning Stine Grønvold

Prorektor utdanning Stine Grønvold

-Vi gleder oss til å ta imot både nye og gamle studenter! Høgskolen planlegger for å kunne ønske alle studenter velkomne, med fysisk oppmøte, på alle våre studiesteder, forteller prorektor utdanning Stine Grønvold.

I den første uken ved studiestart, vil Høgskolen legge vekt på å ta imot førsteårsstudenter på en god måte. Det er mange studenter som vil være nye studenter ved Høgskolen til høsten – uten at disse nødvendigvis definerer seg som ’førsteårsstudenter’.

-Det å sikre god informasjon til rett tid, er alltid viktig. Dette oppleves enda viktigere nå, fordi det er med på å skape trygghet og forutsigbarhet for oss alle, sier prorektoren. Høgskolen er i gang med å utarbeide en veileder for hvordan vi skal opptre for å ivareta trygge rammer og gode smitteverntiltak, for både studenter og ansatte i ulike roller når det nye studieåret starter.

Ikke helt som normalt

Høgskolen planlegger for et høstsemester der vi følger Folkehelseinstituttets til enhver tid gjeldende råd og føringer for gruppestørrelser og avstandskrav: https://www.fhi.no/.

-Dette betyr at undervisning som vanligvis holdes i store grupper, sannsynligvis vil måtte endres til andre læringsaktiviteter i mindre grupper, eller omgjøres til læringsaktiviteter gjennom digitale løsninger. Høgskolen planlegger for en kombinasjon av dette, forklarer Grønvold videre. 

Fakultetene legger nå planer for hvert studieprogram. Noen læringsaktiviteter og øvelser er vanskelige å få til på gode måter gjennom individuelle digitale løsninger, og disse må prioriteres plass for å kunne gjennomføres på studiestedet. De ulike studieprogrammene vil følge Høgskolens veileder i planleggingsarbeidet sammen med øvrige råd som er utarbeidet gjennom ulike bransjer, foreninger og særforbund.

Firer ikke på kvalitet

Høgskolen skal tilby utdanninger med høy kvalitet og vil ikke senke de faglige kravene studentene møter. Ved hvert studieprogram er det beskrevet hvilke læringsutbytter våre studenter skal oppnå.

-Disse skal vi følge, og det er de faglige hensynene som må veie tyngst hvis det oppstår behov for å prioritere mellom ulike aktiviteter som skal kunne gjennomføres. Studenter skal ikke bli forsinket i sine studieløp, og alle ansatte og studenter må være klare til å gjøre endringer på ganske kort varsel. Vi må ta høyde for at behov for endringer vil kunne oppstå, påpeker Grønvold til slutt. 

Høgskolens veileder om smittevern er utarbeidet i samarbeid med Studentsamskipnaden i Innlandet og helsefaglig personell.