- Vi er kommet et godt stykke på vei

Portrettbilde av Reisekompis SB som nylig vant den lokale utgaven av Venture Cup 2018.

Reisekompis SB vant den lokale utgaven av Venture Cup 2018. 

HINNs satsing på innovasjon og entreprenørskap gir resultater. Men mye arbeid gjenstår, sier høgskolelektor Helene Kvarberg Tolstad.

Samtlige studier ved HINN skal ha elementer av innovasjon og entreprenørskap . Det finnes en rekke studietilbud innen innovasjon og entreprenørskap på bachelor, master og ph.d-nivå. I tillegg er det flere emner og aktiviteter innen innovasjon og entreprenørskap.

- Innovasjon og omstilling er viktig, og vil bli enda viktigere i framtiden. En viktig regional oppgave for HINN er å bidra til vekst og utvikling i Innlandet. Derfor må vi utdanne studenter som har både gründerferdigheter og kompetanse til omstilling og innovasjon, sier Kvarberg Tolstad.

Ser gode resultater

Høgskolelektor Trine Løvold Syversen mener vi ser flere flotte resultater fra satsingen som har vært på entreprenørskap og studentbedrift.

- Vi har hatt flere initiativer som har satt student-gründerskap på dagsordenen. Studentbedrift er for eksempel et tilbud til samtlige fagretninger ved skolen, og vi har etablert Switch, der målsettingen er å øke gründerkulturen på skolen. I tillegg har vi mange gründerinteresserte studenter, blant annet i studentorganisasjonen Start LHMR, forteller Løvold Syversen.

Start LHMR er lokal arrangør av Venture Cup, og i uke 8 ble den lokale utgaven av konkurransen arrangert på Fabrikken i Lillehammer. Dette er en forretningsplankonkurranse for studenter der 1. og 2. plassen kvalifiserte seg til den regionale finalen. Reisekompis SB vant konkurransen, og kvalifiserte seg til den regionale finalen sammen med StudentMåkene SB.

Godt samarbeid med Start LHMR

Start LHMR samarbeider nært med HINN om blant annet gründer-aktiviteter og studentbedrift. Senere i semesteret venter regional og nasjonal finale i Venture Cup. I tillegg kommer NM i studentbedrift i juni, der HINN igjen vil stille med deltagende studentbedrifter. 

- Slike prosjekter binder sammen HINN med både studenter og eksterne aktører i næringslivet, som for eksempel NHO, NAV og offentlig sektor. Næringsrettet virksomhet bør være en viktig profil for HINN, sier Løvold Syversen.

-Det står ikke på viljen

Selv om HINN allerede har gjort mye på dette feltet, kan vi også bli enda bedre, mener Kvarberg Tolstad.

- I dag ligger innovasjon og entreprenørskap i studieporteføljen til Handelshøgskolen Innlandet. Vi er nå i dialog med andre fakulteter om viktigheten av dette i andre studieprogrammer. Det er ikke viljen det står på, men mye arbeid gjenstår før fokuset på innovasjon og entreprenørskap er institusjonalisert i organisasjonen. Men vi er kommet et godt stykke på vei.

Sist endret: .