Language: NOR | ENG

Venter uforutsigbar smittesituasjon i ukene som kommer

En tegnet illustrasjon av et prøvesett med positiv prøve for koronasmitte

Muterte koronavirus skaper en usikker smittesituasjon. HINN viderefører sine koronatiltak, og vil handle raskt og resolutt ved smitteutbrudd.

– Tiltakene våre, som å unngå unødvendige reiser og at alle som kan jobber fra hjemmekontor, gjelder fortsatt. Det vil de gjøre i alle fall fram til påske. Sammen med godt smittevern er tiltakene en nødvendig forsikring for å redusere risiko for ukontrollerbare smitteutbrudd framover, sier rektor Kathrine Skretting ved Høgskolen i Innlandet.

De gjeldende tiltakene er:

  • Studiestedene er åpne, men de som bruker dem må følge gjeldene smittevernråd som å holde avstand og sørge for god håndhygiene.
  • Studenter og ansatte bruker adgangskort og kode for å komme inn i byggene. Adgang mellom kl. 07:00 og 22:00.
  • Undervisning blir som hovedregel gitt digitalt fram til påske. Aktiviteter og øvelser som ikke kan digitaliseres, og som må gjennomføres for å sikre studentenes progresjon, prioriteres i planleggingen av undervisning på studiestedene.
  • Det enkelte fakultet informerer studenter om hvordan de skal forholde seg til praksis ettersom gjennomføringen avhenger av forhold ved det enkelte praksisstedet.
  • Det legges som hovedregel om fra skriftlig skoleeksamen til andre typer eksamen ut studieåret hvor dette vurderes som faglig forsvarlig.
  • Hjemmekontor benyttes for alle som har mulighet til det. Dette vurderes ut fra om oppgaver kan utføres hjemmefra, og om det kan utføres med tilstrekkelig kvalitet. Arbeidsmiljøforhold tas også med i vurderingen. Ved tvil om du kan/bør jobbe hjemme fra tas spørsmålet opp med nærmeste leder. Nærmeste leder kan også be om at du møter på ordinær arbeidsplass.
  • Unødvendige reiser skal unngås. Det gjelder også for reiser mellom studiestedene. Reiser knyttet til undervisning som ikke kan gjøres digitalt, og som er nødvendig for studentenes progresjon, kan gjennomføres.

Økt aktivitet ved åpne studiesteder

HINN har holdt studiestedene åpne siden nedstengningen i fjor vår, ikke minst for at studenter skal kunne bruke for eksempel lesesaler og bibliotek for å opprettholde fremdriften i studiene og unngå isolasjon og totalt fravær av sosial kontakt.

Ved flere studiesteder har aktiviteten økt de siste ukene, med et økende antall studenter og ansatte tilstede.

– Smittesituasjonen i dag tilsier ingen drastiske tiltak, men de muterte virusvariantene som er i omløp sprer seg lettere og gir økt risiko for store smitteutbrudd. De medisinskfaglige rådene vi får tilsier at vi fortsatt må være restriktive og bare prioritere de reisene, møtene og det fysiske oppmøtet som er helt nødvendig, sier Skretting.

– Det kan virke som at mange oppfatter at situasjonen er mindre alvorlig enn før. Det er den ikke. Sannsynligheten er stor for utbrudd av muterte virus i Innlandet, men vi kan alle bidra til å unngå utbrudd ved å følge gjeldende tiltak og smittevernråd, fortsetter hun.

Rask respons ved utbrudd

Høgskolens beredskapsgruppe har diskutert håndteringen av eventuelle smitteutbrudd de kommende ukene.

– Ved et utbrudd er det viktig å avgrense smittespredningen mest mulig. De lokale beredskapsgruppene ved hvert studiested er førstelinje i håndteringen, og gruppene er bedt om å handle raskt og resolutt når smitte oppstår framover, sier Kathrine Skretting.

Høgskolens beredskapsgruppe følger utviklingen og vil informere raskt om det kommer endringer i tiltak.