Language: NOR | ENG

Vellykket ph.d.-dag på Hamar

Bilde av salen

Tomas Willebrand, Høgskolen i Innlandets prorektor for forskning, ønsket deltakerne velkommen til ph.d.-dagen på Hamar. (Foto: Noorit Larsen/HINN)

Trivsel under doktorgradsstudiene var i fokus på HINNs ph.d.-dag.

7.januar var det tid for Høgskolen i Innlandets årlige ph.d.-dag, der temaet var trivsel og hvilke tjenester og metoder som er tilgjengelige. Det overordnede målet er å sikre at kandidatene får mest mulig ut av ph.d.-løpet, der det personlige og faglige henger sammen.

På formiddagen ble det holdt flere foredrag om ulike aspekter ved ph.d.-studier og trivsel. I andre halvdel av dagen ble det holdt to parallelle workshops, med professor i mental helse og doktorgradsveileder Rob Boongart fra Universitetet i Sørøst-Norge og Melanie Jones fra Liverpool John Moores University.