Language: NOR | ENG

Vellykket jakt på Evenstad

Mats Tore og Turte på fallet.

Studentene våre på jakt, fiske og naturveiledning får både en teoretisk og en praktisk innføring i jakt. Foto : Halgrim Breie. 

Onsdag 25. november lyktes studentene våre med bandhundjakt i Evenstadlia.

Årsstudium i jakt, fiske og naturveiledning på Evenstad er gjennom høsten innom flere forskjellige jaktformer innen både småvilt- og storviltjakt, og onsdag 25. november i går lyktes de med bandhundjakt i Evenstadlia.

Studenter på jakt.

Vellykket elgjakt i Evenstadlia for førsteårsstudentene i jakt, fiske og naturveiledning. Foto : Halgrim Breie.

 Etter mye planlegging og mange dager på elgjakt, var det moro at det endelig ble fall. Studentene som velger dette studiet får både en praktisk og teoretisk innføring i jakt og fiske, samt kompetanse i hvordan man forvalter og tilrettelegger natur-, jakt-, og fiskeopplevelser for ulike målgrupper. Ekstra moro er det selvfølgelig når det klaffer!»