Language: NOR | ENG

Vellykket distriktspolitisk seminar

Det handler om Norge, bilde av omslag til NOU

I forbindelse med at Distriktsdemografiutvalget og Distriktsnæringsutvalget la fram sin utredning tidlig i desember arrangerte Handelshøgskolen ved HiNN distriktspolitisk seminar med både lederen for utvalget Victor Norman og HiNNs dosent Kristian Aasbrenn som innledere. 

På seminaret la også utvalgsmedlem Hanne Alstrup Velure legge fram Distriktsnæringsutvalgets innstilling. Seminaret hadde både faglige og politiske innledninger i etterkant av presentasjonen av rapportene. Faglig vil utvalgsinnstillingene bli drøftet i lys av nyere teori om regional utvikling og i lys av tidligere analyser av det distriktspolitiske problemet. Seminaret ble ledet av professor emeritus Håvard Teigen.

Programmet for seminaret: 

Åpning - Dekan Peer Jacob Svenkerud, Handelshøgskolen Innlandet – fakultet for økonomi og samfunnsvitenskap

 Presentasjon av rapportene:

  • Utvalgsmedlem Hanne Alstrup Velure: Legger fram «Distriktsnæringsutvalgets» rapport (NOU 2020 : 12)
  • Utvalgsleder Victor Norman: Legger fram «Demografiutvalgets» rapport. (NOU 2020 : 15)

Faglige kommentarer til rapportene 

  • Professor Emeritus Håvard Teigen: Forstår vi betre distrikta nå?
  • Professor Ulla Higdem: Planlegging for folketallsnedgang. En kapitulasjon?
  • Professor Sverre Herstad: Distriktnæringsutvalgets rapport i lys av nyere teori om regional utvikling
  • Utvalgsmedlem i Demografiutvalget og dosent Emeritus Kristian Aasbrenn: Likeverdige tjenestetilbud i hele landet. Tjenesteorganisering som regionalpolitisk utfordring.

Paneldebatt:

  • Leder: Håvard Teigen
  • Paneldeltakere: Innlederne, sammen med Knut Vareide, Tor Arnesen, Reidar Almås og Sverre Håvard Bjørnstad

Se opptaket fra seminaret - en kan gå til de ulike programpunktene ved å følge prikkene nederst i skjermbildet.