Language: NOR | ENG

Velferdsløft for forbedret studentliv

Studenter og ansatte sammen om Velferdsløftet.

Studenter og ansatte sammen om Velferdsløftet ved HiNN (Foto: Gro Vasbotten/HiNN)

Velferdsløftet er Studentsamskipnaden i Innlandet (SINN) sitt prosjekt for lett tilgjengelige tiltak som kan gi en bedre studiehverdag og et bedre studentliv under pandemien. 

- Vi ønsker å bidra til åpne og levende studiesteder selv under krevende forhold. Dette sier HiNNs rektor Kathrine Skretting og direktør i SINN Erik Ulateig i kor. Vi traff dem på studiested Lillehammer.

Rektor Kathrine Skretting og SINNs direktør Erik Ulateig

Rektor Kathrine Skretting og SINNs direktør Erik Ulateig (Foto: Gro Vasbotten/HiNN)

Ulateig fortsetter, vi opplever at sentrale politiske signaler er at vi skal prøve å holde åpent så lenge vi kan greie det. HINN har hele vegen vært tydelig på å legge til rette for tilstedeværelse på campus så langt det lar seg gjøre, og med bakgrunn i dette har SINN tatt initiativ til et eget prosjekt kalt Velferdsløftet. Hovedhensikten er å gi lett tilgjengelige tilbud der studenter kan møtes og bli kjent med hverandre. Selvsagt innenfor rammen av et godt smittevern.

Rektor Katrine Skretting følger opp med å peke på at en prøver å få til fysisk undervisning i forelesninger og grupper, men sier: - Dette byr på utfordringer, da er det desto viktigere med slike tilbud som SINN nå gir.

Studenter er både optimistiske og bekymrete

Mari Lien, Linn Emilia Hersch og Solveig Løkken i kantina på Lillehammer (Foto: Gro Vasbotten/HiNN)

Mari Lien, Linn Emilia Hersch og Solveig Løkken i kantina på Lillehammer (Foto: Gro Vasbotten/HiNN)

Med god avstand mellom oss møtte vi Solveig Løkken fra Lillehammer, Linn Emilia Hersch fra Stavanger og Mari Lien fra Hamar i kantina på Lillehammer. De tre studerer Bachelor i pyskologi på 2. studieår og kan fortelle om et studentliv som er helt annerledes enn det de så for seg for et år siden. Alle tre har valgt å bli på Lillehammer og jevnlig være på høgskolen. - Det gir litt variasjon, og gjør det lettere å komme igjennom vinteren, sier de. 

– Vi føler vi greier oss bra, men fordelen vår er at vi hadde nesten et år bak oss da Norge ble stengt ned og studiehverdagen ble helt annerledes. – Men sier de, vi bekymrer oss for de nye studentene, hvordan bli de kjent med hverandre når de ikke møtes? 

De tre gjentok dette da vi tok dem med for å møte ledelsen. – Kanskje det er en idé at høgskolen burde dele studentene inn i kollokviegrupper som skal jobbe sammen, vi får som gir mulighet for felleskap sier de. – Kanskje kan studentassistenter som fungerer en slags faddere eller kollokvieledere være en løsning. - Det er viktig å komme seg gjennom denne vinteren, og det er Velferdsløftet et veldig godt tilskudd til å få til sier de fire til slutt.

Velferdsløftet varer hele studieåret

Velferdsløftet varer fram til juni 2021, så det er mange aktiviteter å se fram til. I desember vil vi gjøre mye for at tiden inn mot julen blir fin, sier Erik Ulateig. Han avslutter: - Vi følger stadig med på smitteverntiltakene og gjør de tilpasningene som kreves. Vi planlegger å utvide tilbudet utover våren, her ønsker vi innspill fra, og samarbeid med studentene.