Language: NOR | ENG

Valgt ut til nasjonalt program

Skjermdump

Distrikts- og digitaliseringsminister Linda Hofstad Helleland offentliggjorde de nye klyngeprosjekter i en digitial pressekonferanse torsdag. –Klyngene vil kunne bidra til å skape nye arbeidsplasser og sørge for vekst og utvikling i hele landet, sa hun.  

Norwegian Wood Cluster blir del av det nasjonale programmet for næringsklynger. 

Høgskolen i Innlandet er medlem av Norwegian Wood Cluster(NWC) der vi sammen med en rekke andre ressurser innenfor verdikjeden skog-industri-bygg arbeider for å utvikle internasjonalt ledende næringsklynge innenfor bærekraftig, industrialisert trebyggeri.

Torsdag  annonserte distrikts- og digitaliseringsministeren at NWC blir en del av Norwegian Innovation Clusters, Arena-programmet. NWC blir nå en del av en eksklusiv gruppe klynger som har denne støtten fra Innovasjon Norge.

– Dette har vi jobba for lenge, og det er stas at vi nå får denne annerkjennelsen for jobben vi gjør, og det vi som klynge ønsker å skape for våre medlemmer og for samfunnet, sier klyngeleder Knut Skinnes. 

Gjennom programmet vil klyngen få et årlig tilskudd til innovasjonsdrift, samt faglig oppfølging, og oppkobling på ulike miljøer og muligheter i norsk næringsliv. 

Arena-programmet er en annerkjennelse av klyngens arbeid og potensialet til medlemmene. Dette beviser at klyngen, og medlemmene, har et stort potensial og kan stå i front i utviklingen av nye norske og bærekraftige arbeidsplasser. Dette er et viktig moment for hvordan vi skal skape morgendagens løsninger og fremme trenæringen i Innlandet, landet og verden for øvrig.

HINN bidrar med forskning 

Høgskolen i Innlandet, ved Institutt for skog- og utmarksfag på Evenstad, er en sentral forskningsdrevet virksomhet innen skognæringen i Norge gjennom vår utdanning og forskning i skogfag.

– Vi etterstreber tett kontakt og dialog med skognæringen for å hele tiden levere relevant utdanning, og ikke minst bidra til forskning og utvikling innen næringen, sier instituttleder Nils Kvilvang. 

Flere miljøer på HINN kan bli involvert. 

– Instituttet på Evenstad har en koordinerende rolle i HINNs virksomhet i klyngen, men høgskolen har mange andre fagmiljøer som er relevante i klyngens arbeid og som kan nyte godt av vårt medlemskap, for eksempel fagmiljøer på Handelshøgskolen, sier Kvilvang. 

  • Les mer om NWC her
  • Les mer om Norwegian Innovation Cluster her
  • Les mer om klyngeprogrammet her