Language: NOR | ENG

Valgresultatet er klart

De seks studiestedene ved Høgskolen i Innlandet.

To faste og to vararepresentanter for studentene til høgskolestyret for studieåret 2021-2022 har nå blitt valgt.  

Valget av studentrepresentanter til høgskolestyret er gjennomført og stemmene er talt opp. Her er resultatet. 

Styremedlemmer som representer studentene i perioden 1.8.2021-31.7.2022 er:

Faste styremedlemmer:

  • Kristin Aldridge
  • John-Are Bruket Andreassen

Varamedlemmer:

  1. Fatema Al-Musawi
  2. Andreas Albrechtsen

Vi gratulerer kandidatene med valget.

Det ble avgitt i alt 307 stemmer, hvorav 3 var blanke, noe som totalt utgjør 2,13 prosent av de stemmeberettigede.

Klagerett og frist for å fremsette klage

Kun de som har stemmerett ved valget kan klage over eventuelle feil som er begått ved dette. Klagen må være fremsatt overfor valgstyret senest én uke etter at valgresultatet er gjort kjent, det vil si  onsdag 9. juni.

Les mer