Language: NOR | ENG

Valg av studentrepresentanter til høgskolestyret

Studentkandidatene til HINNs styre i 2021.

Les mer om studentkandidatene til høgskolestyret ved HINN i 2021. 

Det avholdes valg av studentrepresentanter til høgskolestyret i perioden 25. - 1. juni 2021. Slik kan du avgi din stemme! 

Det skal velges to faste medlemmer og to vararepresentanter for perioden 01.08.2021 - 31.07.2022. Iflg  likestillings- og diskrimineringsloven er det krav om kjønnsbalanse.

Kandidatene er klare og valget gjennomføres som elektronisk valg i perioden fra 25.05.2021 kl. 00:00 til 01.06.2021 kl. 23:59.

Hvem kan stemme?

Registrerte studenter ved Høgskolen i Innlandet i vårsemesteret 2021.

Hvordan stemme?

Gå inn på nettsiden  Velkommen til eValg ved Høgskolen i Innlandet og følg veiledningen for å avgi stemmen din. Du logger på med din Feide-ID.

Valget blir gjennomført som et preferansevalg, kort sagt betyr dette at du skal rangere kandidatene og at du kan fjerne kandidater som du ikke ønsker å rangere eller stemme på. 

Under opptellingen er det i praksis slik at dersom din førstekandidat ikke blir valgt, kan din stemme bli overført til den kandidaten som står på andreplass eller lenger nede på din stemmeseddel.

HINN benytter samme preferansevalgsystem som UiO, les mer om valgsystemet på UiO sine sider

Om opptellingen

Stemmene telles opp av valgstyret så snart som mulig etter at fristen for å avgi stemme er ute, og kontrolleres deretter mot manntall og valgprotokoll før de publiseres.

Detaljert beskrivelse av oppgjørsformen ved preferansevalg av flere representanter fremgår i vedlegg til HINNs valgreglement som du finner her.

Spørsmål rettes til

Kontakt valgstyrets sekretær   Kristin Garstad.

Les mer