Language: NOR | ENG

Vaksinasjon av studenter

Nærbilde av en hånd med engangshanske som holder en sprøyte

Studenter vil få koronavaksine i hjemkommunen sin, men kan be om å få ta vaksinen i kommunen hvor de studerer. 

Når det nærmer seg vaksinering av yngre aldersgrupper vil studenter bli innkalt til vaksinering av den kommunen hvor de i Folkeregisteret er registrert som innbyggere.

Samtidig studerer mange i en annen kommune enn der de har folkeregistrert adresse, og kan ha lang reisevei om de skal returnere til hjemkommunen for å få tatt vaksine.

Derfor er det åpnet for at studenter heller kan velge å få vaksine i kommunen hvor de studerer (vertskommune).

Studenter som skal vaksineres i hjemkommunen kan vente til de får innkalling fra kommunen sin.

De som derimot ønsker vaksinering i vertskommunen må gå inn på kommunes nettsider, finne informasjon om hvordan vaksineringen foregår og registrere seg i vaksinekø.

Studenter kan stå i vaksinekø både i hjemkommunen og kommunen hvor de studerer.

Aldersgruppen som de fleste studenter tilhører vil trolig vaksineres i juli og begynnelsen av august. Tidspunktet kan variere fra kommune til kommune.

De fleste kommuner har etablert en vaksinetelefon som besvarer spørsmål om vaksinering. Denne kan kontaktes for ytterligere informasjon.

Finn informasjon om vaksinering fra din kommune på Folkehelseinstituttets nettsider