Bilde av studentprest Anne Anker Bolstad og en student.

Stadig flere studenter tar kontakt med studentprest Anne Anker Bolstad på HINN Lillehammer. 

Det er oppfordringen fra studentprest Anne Anker Bolstad i anledning Verdensdagen for psykisk helse 10. oktober.

Studentenes Helse- og Trivselsundersøkelse (SHoT) fra september 2018 viser en kraftig forverring av studenters psykiske helse. I 2010 svarte 16 prosent at de hadde psykiske plager. Denne andelen er på 29 prosent i 2018. Også hos Studentsamskipnaden i Innlandet (SINN) har de sett en økning i antall henvendelser de siste årene.

Flere tar kontakt med SINN

- Vi har vært i kontakt med 386 studenter i årets ti første måneder. Det er 72 flere studenter enn i samme periode i fjor. For samme periode har antall konsultasjoner økt fra 1127 i fjor til 1650 i år, forteller Bragadottir.

De aller fleste som oppsøker hjelp gjør det grunnet psykiske symptomplager, blant annet lettere angst, depresjoner, uro, søvnvansker og ensomhet. De fleste har tre til fem samtaler med rådgiver.

SINN har en rekke helsetilbud

Studentsamskipnaden i Innlandet har en rekke helserelaterte tilbud. Rådgivertjenesten, helsestasjon for ungdom, studentprest, tannlege, psykologtjeneste, kurs og fastlege.

- SINN tilbyr lavterskel samtaler for alle studenter tilknyttet HINN. Eneste kriterium for kontakt med oss er at studenten har betalt semesteravgift, sier helsesjef i SINN, Erna Bragadottir.

Onsdag 10. oktober er det Verdensdagen for psykisk helse. Årets tema er å være raus.

- Mitt budskap til studentene er at dere skal være rause med dere selv, og deres medstudenter. Ikke minst de som er litt annerledes enn dere selv, sier studentprest Anne Anker Bolstad.  

Helsetjenesten til SINN består av 4,5 stilling fordelt på seks personer, der fem er studentrådgivere og en er psykolog. Det er også inngått avtaler med samtlige våre vertskommuner omkring seksuell helse for studenter opp til 25 år. Dette tilbudet gis ved helsestasjonene.

Også flere oppsøker studentpresten

SHoT-undersøkelsen viser også at ensomhetsfølelsen øker. Nær en av tre studenter er ofte ensomme. Flere ensomme studenter på HINN oppsøker studentpresten.

- Mange benytter seg av tilbudet, og vi har en relativt lik fordeling av gutter og jenter som kommer på grunn av livets utfordringer. Noen en gang, mens andre er innom flere ganger. Det er taushetsplikt, og jeg fører ikke journal så ingenting blir dokumentert. Dette er et fristed, forteller Bolstad.

Livet blir fort litt lite når man opplever ensomhet. Det kan skje når man flytter til et nytt sted, vekk fra hjemstedet og det sosiale nettverket. Plutselig kan man føle at livet blir innskrenket. Mens andre kan føle at livet i enkelte tilfeller blir litt for stort med litt for mange tanker i hodet, litt for store forventninger og litt for mange mennesker å forholde seg til.

- Som studentprest møter jeg flere studenter som gir uttrykk for at de i perioder er ensomme. Som studentprest skal jeg først og fremst være der for å lytte. Vi snakker om livet og eksistensielle spørsmål, men samtalen har ikke noe religiøst preg om du ikke ønsker det, sier Bolstad.

Bolstad sammenligner en samtale med studentpresten som en elbil som må innom en ladestasjon.

- En el-bil må stå stille når den må lade batteriene. Vi mennesker må også lade batteriene en gang i blant. Her kan du trekke inn årene. Det er et fristed der du ikke må prestere, og studentpresten kan være en medvandrer på din studievei.

studentprest. int.student

Ulike tiltak mot ensomhet

HINN har flere tiltak rettet mot ensomhetsproblematikken. Et av disse er «Dine with a Norwegian»

- Det er viktig å finne møteplasser for å imøtekomme ensomhet. Livet byr på utfordringer og motbakker, og det handler om å lære seg å våge å leve med livets utfordringer, forteller Bolstad.

Tilbudet med studentprest har til nå kun vært tilgjengelig på Lillehammer der Bolstad holder til. Men nå kommer tilbudet snart også til studenter i Hedmark.

Arrangement på Lillehammer og Elverum

Også Studentorganisasjonen i Innlandet (StInn) jobber mye for studentvelferd, psykisk læringsmiljø og psykisk helse. 10. oktober markeres verdensdagen for psykisk helse for studentene på Lillehammer, og 17. oktober arrangeres det Helsedag på Terningen i Elverum med stands, musikk og ulike foredrag. Det er studentrådet som arrangerer dette i samarbeid med SINN. Røde Kors, DNT, SMISO, Frisklivssentralen og Helsestasjonen i Elverum er alle representert med stand. 

Sist endret: .