Language: NOR | ENG

Våre ti beste eksamenstips

Vi ser ryggen til en jente som sitter og jobber på datamaskinen sin. Hun har på seg en kamuflasjejakke med fargerikt motiv på ryggen. I bakgrunnen ser vi flere studenter som sitter og leser og jobber på datamaskinene sine. De er alle omkranset av bibliotekshyller fulle av bøker.

Biblioteket er en god arena for både selvstudier og gruppearbeid (foto: HINN/Trude Sandvik)

Er du stressa for eksamen? Ikke fortvil! Her får du noen tips til hva du kan gjøre for å få mest mulig ut av tiden frem mot eksamen.

To jenter som står med ryggen til, ved bokhyllene på biblioteket.

Mange studenter bruker biblioteket flittig i eksamenstiden. Både for veiledning, relevant litteratur og for å finne gode arbeidsplasser. Foto: Høgskolen i Innlandet v/ Trude Sandvik

Skaff deg oversikt over hva du må kunne

Les deg opp på pensum og læringsmålene for faget, og skaff deg en oversikt over det du må kunne til eksamen.

Finn ut hvordan du ligger an

Når du har gått gjennom læringsmålene, kan du lage deg en oversikt over de emnene du trenger å lese mer om.

Lag deg en plan

Ut ifra den oversikten du har laget deg, kan du sette opp en realistisk plan for tiden du har igjen før eksamen. Forhåpentligvis virker det motiverende å stryke over de emnene du er ferdig med, i tillegg til at det driver deg til å være effektiv.

Husk å spise

Jevn tilførsel av energi er svært viktig for å holde fokus. Selvdisiplinen faller også når du er sulten.

Fire studenter sitter på en benk og spiser mat.

Husk å ta deg gode pauser fra eksamenslesningen. Kom deg gjerne ut i frisk luft. Koble av med gode venner og riktig mat. Foto: Høgskolen i Innlandet v/ Trude Sandvik

Tips til snacks som er bra for hjernen er blåbær, nøtter og mørk sjokolade. Her får du noen tips om smarte matvalg, som gjør hjerne og kropp i stand til å yte bra når det gjelder.

Ta deg tid til pauser

Hjernen din kan bare tilegne seg en viss mengde informasjon om gangen. Du trenger pauser til å bearbeide det du har lært. Bruk pausene til å koble av helt fra eksamensforberedelsene.

Gjør aktiviteter som gir deg energi, eller hvor du får mulighet til å «lade opp batteriene». Bruk gjerne en av pausene på å gå eller jogge deg en tur ute i frisk luft. Fysisk aktivitet er viktig både for konsentrasjon, energinivå og for god søvn.

Diskuter og repeter

Diskuter høyt. Å lese er en passiv aktivitet. Når du snakker høyt, og hører deg selv i det du akkurat har lest, bruker du mer av hjernen din. Resultatet er at det går raskere å finne frem kunnskap, og du husker informasjonen desto lenger. 

Repeter gjerne på ulike måter. Gjør eksamensoppgaver, lag tankekart, diskuter med medelever, og still spørsmål ved det du leser.

Gjør eksamensoppgaver

Å gjøre eksamensoppgaver er ikke bare en fin måte å repetere det du har lært deg på, men det gir deg også en god indikator på hvordan eksamensoppsettet er.

Finn en studieteknikk som passer for deg

Det finnes mange studieteknikker som kan hjelpe deg å få mest mulig ut av eksamensarbeidet. Forskning tyder på at selvtesting er en teknikk som fungerer godt, og som kan ha stor nytteverdi, spesielt i forkant av eksamen. Det, i tillegg til en del andre studieteknikker, kan du lese mer om her.

Ha troen på deg selv! 

Det er viktig å ha troen på seg selv, og tenke at «dette skal jeg klare!». Gjør det beste du kan, ut ifra den tiden du har tilgjengelig.  

Husk at vi er her for deg

På biblioteket kan du få veiledning på eksempelvis litteratursøk, eller hvordan du fører referanser.

Er du stressa for eksamen? Studentsamskipnaden i Innlandet, SINN, har et kompetent team som er der for deg som student. Tilbudet kan du benytte enten du studerer fulltid eller deltid, på Høgskolen i Innlandet. Tilbudet er gratis. Mange studenter tar daglig kontakt med dem for å snakke om:

  1. Psykisk og fysisk helse
  2. Prestasjon-/eksamensangst og stressmestring
  3. Relasjonsproblemer og kjærlighetssorg
  4. Nedstemthet, lav selvfølelse og bekymringer

Her kan du lese mer om helsetilbudet til SINN.

Lurer du på noe i forbindelse med eksamen på Høgskolen i Innlandet, så kan du finne mer informasjon her.

Husk at om du skal ha skriftlig digital skoleeksamen i Inspera må du gjøre visse forberedelser på datamaskinen din for at eksamenssystemet skal fungere på eksamensdagen. Disse forberedelsene må du gjøre i god tid før eksamensdagen. Les mer om digital skoleeksamen

Lykke til med eksamensinnspurten!

Sist endret: .