Hender på et bord (Colourbox)

Høgskolebiblioteket er partner i to prosjekter som til sammen har fått tildelt kr. 500 000,- av Nasjonalbiblioteket. 

Prosjektene som har fått tildelt støtte er:

  • NTNU sitt prosjekt Open Science Toolbox. I dette prosjektet skal vi være med på å lage et verktøyboks for forskere: "Hovedmålsettingen for prosjektet er å lage en "verktøykasse" bestående av informasjonsressurser, opplæringstilbud og biblioteksrettet støtte til å bygge opp tjenestetilbud for Åpen vitenskap (Open Science) ved forskningsbibliotek i Norge".
  • Bibliotekfestivalen Granitol. I Granitol-prosjektet er vår rolle å bidra slik at programmet blir relevant også for fag- og forskningsbibliotek. 

Open Science Toolbox

Hovedmålsettingen for prosjektet er å lage en "verktøykasse" bestående av informasjonsressurser, opplæringstilbud og biblioteksrettet støtte til å bygge opp tjenestetilbud for Åpen vitenskap (Open Science) ved forskningsbibliotek i Norge. Det stilles stadig økte krav og forventninger til åpen tilgang til forskningspublikasjoner og -data, både fra fagmiljø og finansiører, og rollen til fagbibliotek ved universitet og høgskoler i denne sammenheng helt sentral.
"Verktøykassen" skal hjelpe andre fagbibliotek, av ulik størrelse og med ulike behov og tilgang til ressurser, med å utvikle nye støttetjenester for åpen vitenskap ved biblioteket. Dette innebærer alt fra enkel informasjon om hva åpne data er som kan integreres med bibliotekets nettsider til mer inngående dokumentasjon av informasjonsressurser knyttet til spørsmål om forskningsprosessen, opphavsrettslige spørsmål og lisensiering, datakuratering og metadatabeskrivelser. Fokuset ligger på å dekke bibliotekenes umiddelbare behov for å utvikle forskerstøtte til håndtering og dokumentasjon av forskningsdata, men vi ønsker også å fortsette utviklingen av fagbibliotekenes samfunnsoppdrag med å gjøre kunnskap allment tilgjengelig.

Det er tre institusjoner i Norge som vil samarbeide om dette prosjektet: Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU), Universitetet i Stavanger (UiS) og Høgskolen i Innlandet (INN).

Granitol

Granitol er en bibliotekfestival og konferanse for bibliotekansatte i hele landet, som arrangeres 30. januar - 1. februar 2019 på Quality Hotel Strand Gjøvik. Oppland fylkesbibliotek og Hedmark fylkesbibliotek er arrangører, og bibliotekene ved NTNU i Gjøvik og Høgskolen i Innlandet er med i samarbeidet.

Festivalen ønsker å sette fokus på bibliotekets relevans i lokalsamfunnet/skolen/universitetet. Arbeidstittel for Granitol 2019 er "Relevance revisited". Granitol vol. 2 skal invitere til å utforske de nye fortellingene om bibliotekets relevans for felleskapet. Det blir foredragsholdere som har brutt mønster og flyttet grenser. 

Festivalen ble arrangert første gang i 2016.

Sist endret: .