Language: NOR | ENG

Utviklet nettkurs for ledere og lærere i voksenopplæringssentre

VFL-modell

HINN ved Senter for livslang læring (SELL) har i samarbeid med Kompetanse Norge videreutviklet nettkurset "Skolebasert vurdering for læring (SkoleVFL) og tilrettelagt det for lærere og ledere ved voksenopplæringssentre som jobber med forberedende voksenopplæring.

HINN ved Senter for livslang læring (SELL) har i samarbeid med Kompetanse Norge videreutviklet nettkurset "Skolebasert vurdering for læring (SkoleVFL) og tilrettelagt det for lærere og ledere ved voksenopplæringssentre som jobber med forberedende voksenopplæring.

Nettkurset tar utgangspunkt i et eksisterende nettkurs, overordnet del fra nytt læreplanverk (LK20), forsøkslæreplanene og de fire grunnprinsippene for læringsfremmende vurdering; timing, mål, elevinvolvering og feedback. Nettkursets hensikt er å videreutvikle deltakende lærere og lederes vurderingskompetanse. Dette skjer gjennom arbeid med seks moduler over en tidsperiode på 2 semester.

 Alt i alt er det 10 skoler fra hele landet som deltar i prosjektet og fredag 18.09 var det kick off webinar med deltakere fra alle skolene. Her fikk deltakerne bli litt kjent, de fikk møte arbeidsgruppa i prosjektet og fikk en første introduksjon til nettkurset. Webinaret belyste også det særegne med voksenopplæring og hva som skiller deltakere i voksenopplæring fra elever i ordinær skole.

SELL har hovedansvaret for det faglige innholdet i nettkurset, samt for oppsett på digital læringsplattform og gjennomføringa av nettundervisningen.

 Kurset er samskapt med praksisfeltet i voksenopplæringen og med representanter fra Kompetanse Norge.