Language: NOR | ENG

Utvikler kurs i lesing for voksenopplæringen

Hender skriver på tastaturet på en bærbar datamaskin

Det nye nettkurset skal utvikles for lærere ved voksenopplæringssentrene landet rundt.

Nettkurset bærer navnet «MOOC i intensive lesekurs» og skal utvikles av Senter for livslang læring (SELL) ved Høgskolen i Innlandet, i samarbeid med Kompetanse Norge og Vigdis Refsahl.

Kurset skal handle om leseutvikling, dynamisk kartlegging av kodingsutfordringer og hvordan en undervisningsøkt kan struktureres. Det vil bestå av en kombinasjon av teori og praktiske øvelser.

Oppdraget skal gjennomføres i tett samarbeid med faglige ressurspersoner fra Kompetanse Norge, og det er også Kompetanse Norge som er faglig ansvarlig for innholdet.

Prosjektet er finansiert med midler fra Kompetanse Norge.