Language: NOR | ENG

Utveksling for HINN-studenter våren 2021

Studenter står i ring og snakker.

HINN har besluttet at studenter vil kunne reise på utveksling til europeiske partnere våren 2021.

HINN har besluttet at studenter vil kunne reise på utveksling til europeiske partnere våren 2021.

Det blir utveksling til Europa våren 2021

Reiser i forbindelse med utveksling betraktes som nødvendige reiser, og utreise vil dermed ikke være brudd på norske myndigheters reiseråd.

HINN gjør oppmerksom på at forhold utenfor høgskolens kontroll likevel kan medføre at utvekslingsoppholdet ikke kan gjennomføres.

Merk at all utveksling utenfor Europa er avlyst, og at all inn- og utgående praksisutveksling for våren 2021, både innenfor og utenfor Europa, er avlyst på grunn av koronasituasjonen. 

Viktige krav og forbehold for gjennomføring av utveksling våren 2021

På grunn av usikkerhet rundt koronasituasjonen må HINN stille en rekke krav og ta enkelte forbehold for gjennomføring av utveksling våren 2021.

  1. KD har definert utveksling som nødvendig reise og dermed åpnet for utveksling også til  «røde» land i Europa. Merk likevel at landet du skal på utveksling til må ha åpne grenser og mulighet for innreise.
  2. Institusjonen du har søkt deg til må ha et fagtilbud som kan godkjennes av HINN og tilby en tilnærmet normal undervisningssituasjon, der undervisning helt eller delvis tilbys på campus.
  3. Du må tegne en gyldig forsikring som gjelder for hele utvekslingsoppholdet. Forsikringen må dekke sykdom ved covid-19 og gjelde i «røde» land. Merk at de fleste forsikringer ikke dekker andre utlegg/tap som følge av covid-19 relaterte hendelser. Sett deg godt inn i unntakene og betingelsene som gjelder for den forsikringen du velger. 
  4. Sørg for å sette deg inn i tilbudene fra  ANSA (Foreningen for norske studenter i utlandet) før avreise, inkludert deres forsikringstilbud.
  5. HINN vil ikke kunne stille med økonomisk støtte ved tap eller merkostnader du får som følge av nye utbrudd, karantener, kanselleringer, avbrutt opphold eller lignende, som forsikringen din ikke dekker, men Erasmus+ programmet kan dekke noen kostnader for hjemreise.
  6. HINN vil ikke kunne garantere for din studieprogresjon ved et eventuelt studieavbrudd som følge av avlysning/nedstenging ved partnerinstitusjon i utlandet.
  7. Du er selv ansvarlig for alle økonomiske forpliktelser du inngår i forbindelse med planlegging og gjennomføring av utvekslingsoppholdet, for eksempel utgifter til språktesting, billetter, husleie, depositum og/eller skolepenger. HINN anbefaler å utsette utlegg i forbindelse med planlagt utveksling så langt det er mulig.
  8. Du er selv ansvarlig for å sette deg inn i, og følge, gjeldende smitteverntiltak og karantenebestemmelser i studielandet. Relevante lenker til lokale myndigheters nettsider med mer informasjon kan du blant annet finne via  UDs reiseinformasjon for ditt studieland. Vær oppmerksom på at bestemmelsene kan endre seg på kort varsel og at det er viktig at du holder deg oppdatert.
  9. Husk at du må påregne 10-14 dagers karantene ved ankomst i utlandet og/eller hjemkomst til Norge.

Alle studenter som har søkt om å reise på utveksling til Europa vår 2021 vil motta e-post med utfyllende informasjon blant annet om sikkerhet i utlandet og regjeringens råd om reiser og koronavirus.