Language: NOR | ENG

Utsatt behandling av dekan-ansettelse

Høgskolen i Innlandet sin logo

Styret ved Høgskolen i Innlandet har utsatt ansettelsen av dekan ved Handelshøgskolen Innlandet – Fakultet for økonomi og samfunnsvitenskap.

Saken ble lagt fram for styret i et ekstraordinært styremøte torsdag 27. mai.

Etter en innledende diskusjon konkluderte styret med at de ønsker mer informasjon i saken før den sluttbehandles.

Saken ble sendt tilbake til innstillingsutvalget som fremmer saken for styret på nytt.

Tre søkere til stilling som dekan ved HINN (inn.no 27. april 2021)