Utsnitt av bokcover

Boka er den første omfattende undersøkelsen av Jimmy Carters engasjement i den palestinske-israelske konflikten (Ill.: Utsnitt av bokcover)

Førsteamanuensis Jørgen Jensehaugen har nylig utgitt boka "Arab-Israeli Diplomacy under Carter: The U.S., Israel and the Palestinians".

Historien om amerikansk diplomati i Midtøsten er preget av mange fiaskoer og noen kortvarige suksesser. Jimmy Carters kortvarige Midtøsten-diplomatiske strategi utgjør et unntak både i visjon og tilnærming.

Jørgen Jensehaugen (foto: HINN)

Jørgen Jensehaugen er førsteamanuensis ved Handelshøgskolen Innlandet - Fakultet for økonomi og samfunnsvitenskap ved HINN på Lillehammer (foto: HINN)

I en omfattende analyse av Carters Midt-Østen-politikk kaster Jørgen Jensehaugen lys på dette viktige kapittelet i USAs regionale diplomati. Mot alle odds, inkludert oppstarten av Menachem Begins høyre- regjering i Israel, pløyde Carter ny mark ved å kreve palestinernes involvering i de arabisk-israelske diplomatiske forhandlinger.

Boka vurderer presidentens `omfattende fredsdoktrine', som skulle omfatte alle partene i konflikten, og avslører årsakene til at hans visjon i siste instans mislyktes.

I stor grad basert på analyse av nylig deklassifiserte diplomatiske filer og amerikanske, britiske, palestinske og israelske arkivkilder, er denne boken den første omfattende undersøkelsen av Jimmy Carters engasjement i den palestinske-israelske konflikten.

På et tidspunkt da USAs engasjement i regionen truet med å forverre spenningen ytterligere, gir arabisk-israelsk diplomati under Carter viktig innsikt i de historiske røttene til den pågående uroen.

Boka vil være av verdi for forskere på Midtøsten og internasjonale relasjoner, samt de som forsker på U.S diplomati og Carter-administrasjonen.

Boka er utgitt på I.B. Tauris forlag

 

Sist endret: .