Language: NOR | ENG

Utdanner fremmedspråklærere i utlandet

Utdanner fremmedspråklærere i utlandet

Prosjektmiddag i Gildestua på Løiten Brænderi (foto: Kirsten Reed, OsloMet)

Det er et stort behov for engasjerte og inspirerende fremmedspråklærere i Norge. Både lærerstudenter og lærere i jobb kan nå nyte godt av våre nye tilbud til studier i fremmedspråk.

Disse tilbudene har blitt utviklet i et samarbeid mellom tre europeiske og tre norske universiteter og høgskoler. Oslo kommune ved utdanningsetaten deltar også i planleggingen av videreutdanningene for lærere.  Fremmedspråk-prosjektet består egentlig av to prosjekter finansiert av DIKU, som utfyller hverandre.

Studentutveksling

Vi har utviklet utvekslingspakker for norske grunnskolelærerstudenter trinn 5-10, 30/60 studiepoeng, og fått på plass nye Erasmus-avtaler med de tre europeiske institusjonene. HINN-studenter kan nå reise til disse institusjonene og få undervisningskompetanse i fremmedspråkene, med 30 studiepoeng i fransk og spansk. For tysk må vi gjøre individuelle vurderinger og tilpasninger.

HINN har allerede sendt en student til Frankrike og tre studenter til Spania, og vi håper på god rekruttering til høsten. Søknadsfrist for utveksling er 15. februar. HINN-studenter kan bare reise i ett semester, og behøver ikke praksis mens de er i utlandet, mens studiemodellene hos OsloMet og UiA krever praksis i løpet av oppholdene.

Videreutdanning

Videreutdanninger for lærere i fransk, spansk og tysk i grunnskolen er nå lyst ut hos OsloMet. Utdanningene er skreddersydd til lærere i jobb på ungdomstrinnet. Undervisningen vil være både samlingsbasert på OsloMet, samt to samlinger på våre samarbeidsinstitusjoner i Frankrike, Tyskland og Spania. I tillegg blir det online-undervisning i skoleukene, utenom undervisningstid. Kurset har solide rammer til å gi deltakerne intensiv språktrening, motivasjon for språklærerjobben, nærhet til språkkultur og didaktisk innføring. Søknadsfrist til OsloMet er 1. mars.

Gjensidighet og samarbeid

Dette prosjektet handler om å gjøre våre norske studenter gode i språket de studerer, og få oppdatert og tilpasset språkundervisning og interkulturell kompetanse. Men det er også viktig for de norske partnerne i prosjektene å gi noe tilbake. På Hamar har vi allerede tatt imot utvekslingsstudenter fra våre partnere i Spania og Tyskland, og håper også på studenter fra Frankrike fra høsten 2020. Disse studerer gjerne språk, eller går på lærerutdanning i sine hjemland, og kan ta for eksempel engelsk språk og litteratur eller vårt nye emne på engelsk i utdanning for mangfold og bærekraftig livsstil – nordiske perspektiver.

Faglige, studieledere og administrative jobber tett sammen i disse prosjektene, og med tre til fire prosjektmøter i året hos de ulike partnerne, har vi blitt en sammensveiset gruppe som jobber godt sammen mot et felles mål, nemlig å utdanne flere og bedre lærere i fremmedspråk. I tillegg skal det forskes på motivasjon og språktilegnelse hos studenter.

Vi blir godt kjent med institusjonene hos våre partnere, og de som jobber med å ta imot våre studenter der. Dette gjør at vi er trygge på at våre studenter vil bli tatt godt vare på hos våre partnere, slik som deres studenter blir hos oss.