Language: NOR | ENG

Utdanner fremmedspråklærere i utlandet

Utdanner fremmedspråklærere i utlandet

Prosjektmiddag i Gildestua på Løiten Brænderi (foto: Kirsten Reed, OsloMet)

Lærerstudenter kan nå studere fremmedspråk i Frankrike og Spania, og lærere kan ta videreutdanning i fremmedspråk i samarbeid med tre partnere i Europa.

Midt i desember var fakultet for lærerutdanning og pedagogikk vertskap for et prosjektmøte for to av de fem NOTED-prosjektene HINN deltar i.

 

« Fremmedspråk-prosjektet» består egentlig av to NOTED-prosjekter (Norwegian Partnership Programme for International Teacher Education) finansiert av DIKU, som utfyller hverandre. Partnerne i de to prosjektene er de samme: OsloMet – storbyuniversitetet (koordinator), Universitetet i Agder (UiA), Université de Caen – Normandie, Universitat de Valencia og Pädagogische Hochschule Freiburg. Oslo kommune ved utdanningsetaten deltar i tillegg i det fireårige prosjektet.

Det toårige prosjektet med navnet Enhancing Development and Recruitment for Studies in Foreign Language Studies (French, German and Spanish) for Teacher Education for Years 5-10 and 8-13 - A Cross-National Partnership, handlet i stor grad om å utvikle utvekslingspakker for norske grunnskolelærerstudenter, 30/60 studiepoeng, og ble avsluttet på dette tredagersmøtet. I løpet av de to årene har vi fått på plass nye Erasmus-avtaler med de tre europeiske institusjonene, og HINN-studenter kan reise til disse institusjonene og få undervisningskompetanse, med 30 studiepoeng i fransk og spansk. For tysk må vi gjøre individuelle vurderinger. HINN har allerede sendt en student til Frankrike, og tre til Spania, og håper på god rekruttering til neste mulighet ( søknadsfrist for utveksling er 15. februar). HINN-studenter kan i utgangspunktet bare reise i ett semester, og behøver derfor ikke praksis mens de er i utlandet, mens studiemodellene hos OsloMet og UiA krever praksis i løpet av semesteret. Det har derfor også blitt jobbet fram praksisguider og avtaler for å få praksis i utlandet.

Det fireårige prosjektet kalles Strengthening teacher education in lesser taught languages, og handler i første omgang om å utvikle videreutdanning for lærere i fransk, spansk og tysk. I tillegg skal det forskes på motivasjon og språktilegnelse hos studenter fra både det toårige og det fireårige prosjektet. Prosjektet er kommet omtrent midtveis, og fra neste høst vil partnerne i prosjektet tilby videreutdanning i fransk, spansk og tysk, 30 studiepoeng, via administrator OsloMet.

Gjensidighet og samarbeid

Selv om dette prosjektet handler om å gjøre norske studenter gode i språket de studerer, og få oppdatert og tilpasset språkundervisning og interkulturell kompetanse, er det også viktig for de norske partnerne i prosjektene å gi noe tilbake. På LUP har vi allerede tatt imot utvekslingsstudenter fra Spania og Tyskland, og håper også på studenter fra Frankrike til høsten. Disse studerer gjerne språk, eller går på lærerutdanning i sine hjemland, og kan ta for eksempel engelsk språk og litteratur ved LUP. De andre norske institusjonene tilbyr også emner på engelsk for utvekslingsstudenter fra prosjektpartnerne.

Faglige, studieledere og administrative jobber tett sammen i disse prosjektene, og med tre til fire prosjektmøter i året hos de ulike partnerne, har vi blitt en sammensveiset gruppe som jobber godt sammen mot et felles mål, nemlig å utdanne flere og bedre lærere i fremmedspråk. Vi blir også godt kjent med institusjonene hos våre partnere, og de som jobber med å ta imot våre studenter der. Dette gjør at vi er trygge på at våre studenter vil få svært god oppfølging hos våre partnere, slik som deres studenter blir hos oss.

I prosjektet er det høgskolelektor i engelsk Knut Øystein Høvik og internasjonal koordinator Guro Hagen som deltar for HINN. For mer informasjon om fremmedspråk i lærerutdanningen og/eller videreutdanning i fremmedspråk, kontakt Guro Hagen.

Sist endret: .