Language: NOR | ENG

Unik mulighet for næringslivet i Innlandet

Illustrasjon: Digitalt tre

Høgskolen i Innlandet har i samarbeid med Lillehammer Næringsforening utviklet Digitaliseringsskolen for næringslivet. 

Høgskolen i Innlandet har i samarbeid med Lillehammer Næringsforening utviklet Digitaliseringsskolen for næringslivet.
Det første emnet; Praktisk innføring til digital strategi (7,5 studiepoeng) starter i Kongsvinger og på Lillehammer i november 2020 og er en gratis pilot.

Studiet er for dem som har behov for mer kompetanse i digitalisering, og tar for seg hvordan digital transformasjon kan bidra til å effektivisere prosesser og øke konkurransekraften i egen virksomhet. Studiet vil bidra til at handel, industri og servicebedrifter kan løse utfordringer i den digitale tidsalderen.
Målgruppen for studiet er ledere, framtidige ledere og alle som har en rolle i en bedrifts digitale utvikling.

Studiet er tilrettelagt for gjennomføring på deltid for de som er i en arbeidssituasjon, og gjennomføres med utstrakt bruk av nettbaserte læringsressurser i kombinasjon med to en-dagers samlinger.
Prosjektet er finansiert av Kompetanse Norge. Prosjektet ledes av Handelshøgskolen og Senter for livslang læring (SELL)

Mer informasjon om studiet:
Digitaliseringsskolen

Søknadsfrist: 10.oktober

Prosjektleder ved Senter for livslang læring:  Line Kristiansen 
Fagansvarlig ved Handelshøgskolen:  Sutharshan Nadarajah