Language: NOR | ENG

- Undersøkelsen understreker behovet for sosiale fellesskap

- Undersøkelsen understreker behovet for sosiale fellesskap

Undersøkelsen gir viktige signaler HINN kan ta med seg og bruke i arbeidet med å sikre gode læringsmiljø, sier rektor Kathrine Skretting. Foto : Høgskolen i Innlandet. 

Studentenes psykiske helse har forverret seg det siste året. Nå vil resultatene bli diskutert og fulgt opp. 

Over 62.000 studenter i Norge har svart på SHoT-tilleggsundersøkelse 2021, blant dem 1936 respondenter ved Høgskolen i Innlandet. Grovt sett er tallene til HINN relativt like de nasjonale tallene, som blant annet viser følgende:

  • 7 av 10 studenter vurderer den digitale undervisningen som dårligere eller mye dårligere sammenlignet med tradisjonell undervisning
  • 8 av 10 studenter oppgir manglende kontakt med medstudenter og mindre engasjerende forelesninger som de viktigste utfordringene
  • 38 prosent svarer at de har dårlig eller svært dårlig livskvalitet
  • 44 prosent savner ofte eller svært ofte noen å være sammen med
  • 19 prosent har skadet seg selv med vilje på en eller annen måte

- Vi er takknemlige for at studentene har tatt seg tid til å svare på undersøkelsen. Selv om undersøkelsen viser resultater knyttet til den seneste tiden spesielt, er det viktige signaler vi kan ta med oss videre i arbeidet med å sikre gode læringsmiljø, sier rektor Kathrine Skretting. 

HINN vil innen kort tid diskutere resultatene fra undersøkelsen sammen med tillitsvalgte i Studentorganisasjonen i Innlandet og representanter for Studentsamskipnaden i Innlandet.

- Undersøkelsen gir et bilde av hvordan pandemien har truffet studentene, og resultatene stemmer med de inntrykkene vi har fått. Covid-19 har hatt konsekvenser som rammer enkelte studenter hardt, sier  prorektor utdanning, Stine Grønvold.

- Hele Norge legger bak seg et år preget av avstand og lite sosial kontakt. Det stikk motsatte av hva vi mennesker er vant til og trenger for å ha det bra. Ensomheten rammer også studentene i aller høyeste grad. Denne undersøkelsen må vi bruke til å diskutere hva vi i fellesskap kan gjøre for å bedre studentenes psykiske helse både på kort og lang sikt, sier forsknings- og høyere utdanningsminister Henrik Asheim i en pressemelding.

Covid-19 har medført en rekke tiltak som har hatt og fortsatt har stor betydning for våre studenter. Grønvold mener det er naturlig å se undersøkelsen i sammenheng med pandemien og smitteverntiltakene som har preget det siste året.

- Tiltakene vi har hatt både nasjonalt og lokalt har trolig rammet gruppen unge voksne spesielt, da mange av de arenaene som er viktige for disse har blitt utilgjengelige, sier Grønvold.

Har iverksatt flere velferdstiltak

Høgskolen i Innlandet og Studentsamskipnaden i Innlandet har det siste året gjennomført en rekke velferdstiltak for å gjøre tilværelsen som student ved HINN så god som mulig under pandemien.

Prosjektet Trygg Førsteårsstudent hadde oppstart i august 2020, og Velferdsløftet er ment å øke tilstedeværelsen og aktivitetene i en krevende tid. Studentsamskipnadene i Norge har fått midler til å bygge opp sitt psykiske helsearbeid, i tillegg har både utdanningsinstitusjonene og studentsamskipnadene fått midler til å ansette studenter som skal drive faglig og sosial oppfølging av sine medstudenter.

- Erfaringene vi har gjort og undersøkelsen i seg selv understreker viktigheten av og behovet for sosiale fellesskap og tilhørighet. Vi ser at mange studenter føler seg veldig alene med den digitale undervisningen, sier Grønvold.

Håper på en mer normal studiestart

Grønvold håper og tror at en mer normal studiestart og høstsemester er et steg i riktig retning for studentenes helse- og trivsel.  

- Vi vet at studentene våre gjerne ville hatt mer fysisk undervisning og at studenter ønsker å møtes mer, noe vi også planlegger for i forbindelse med studiestart til høsten, sier Grønvold.