Language: NOR | ENG

TV-skolen produserer debatt om rasisme torsdag og fredag

TV-skolen produserer debatt om rasisme torsdag og fredag

TV-skolen produserer debatt om rasisme torsdag og fredag denne uken. Programmet har fått navnet Motsvar. I debatten deltar blant annet  fra venstre: Ayat Majbel Saeid, Sigurd Sjåvik og Jon Helgheim.
Foto: TV-skolen

 

Gjennom direktesendte program torsdag 24. september og fredag 25. september – begge dager klokken 12.00 – vil gjestene i studio blant annet debattere skjult rasisme, slacktivism, white privilege, strukturell rasisme og mediedekningen av temaet. Programmet har fått navnet Motsvar.

Blant gjestene finnes innvandringspolitisk talsmann i FrP Jon Helgheim, Mani Hussaini fra AUF, gründer og programleder Yngvar Andersen kjent fra blant annet Puls og journalist Frank Rossavik.

Produksjonen er et samarbeid på tvers av TV-skolens studieprogrammer, og flere enn 50 studenter har vært involvert siden prosjektet startet i august. I tillegg til å bidra til en opplyst samfunnsdebatt er formålet med prosjektet å hente ut synergiene mellom de ulike studentgruppenes kompetanse og ferdigheter i ett felles prosjekt. Flerkamerastudentene kommer inn med mye erfaring fra nyhetsproduksjon, dokumentarstudentene har i forrige semester jobbet med gravende journalistikk og produsert samfunnskritiske dokumentarfilmer, mens studentene i TV-ledelse jobber mye med konseptutvikling. I debatt-prosjektet settes elementene sammen og gir det man kan kalle en kompleks arbeidsflyt.

Hver høst produserer tredjeårsstudentene ved TV-skolen debattprogram, og i år falt valget av tema naturlig på rasisme. I etterkant av drapet på George Floyd i mai 2020 ble nyhetsbildet gjennom sommeren preget av massedemonstrasjoner og større oppmerksomhet rundt rasisme. Motstand mot rasisme ble også markert ved studiestart ved HINN.

Målgruppen for sendingene er først og fremst unge i alderen 18-25 år, som man vet er lite opptatt av debattinnhold. Formålet med prosjektet er å bidra til aktiv handling i en sak som mange er opptatt av.

 - Rasismedebatten er viktig for alle, men bakgrunnen for vårt prosjekt er at vi ønsker å nå frem til unge og bidra til at disse engasjerer seg aktivt i samfunnsdebatten. Vi vet at dette er en målgruppe som sjeldent ser Dagrevyen eller hører Dagsnytt 18, men som i stor grad henter informasjon av samfunnet rundt seg fra sosiale medier. Dessverre er det ofte slik at debattklimaet i sosiale medier er enten polarisert eller fungerer som ekkokamre, sier høgskolelektor Andreas Dreyer ved TV-skolen. Han er ansvarlig for prosjektet sammen med professor Erling Borgen.

Begge sendinger strømmes direkte klokken 12.00 på Debattens Facebook-sider, https://www.facebook.com/Motsvar. Der kan du også lese mer om prosjektet.