Language: NOR | ENG

Torsdag: Disputas om barn av rusmiddelbrukere

Portrett av Wangensteen

Doktorand Turid Wangensteen

Barn av rusmiddelavhengige opplever redsel, stigma og skam. Ny doktorgrad vil bidra til å gi dem bedre hjelp.

  • Obs: Se info om påmelding og smitteverntiltak nederst i artikkelen

Turid Wangensteen har i sitt doktorgradsarbeid gjort kvalitative intervjuer med ungdommer og unge voksne som har foreldre med rusmiddelavhengighet, samt foreldrene og barneansvarlige i rusbehandlingen.  

Opplevelsen av redsel, skam og svik er felles for mange av barna – men også opplevelsen av kjærlighet og nærhet til sine foreldre.

– Foreldres rusmiddelavhengighet rammer barna hardt, uavhengig av type rusmiddel, sosioøkonomisk bakgrunn og bosted. Hensikten med studien var å få økt forståelse for barns opplevelser og behov når foreldre har rusmiddelavhengighet. Om de blir sett, beskyttet og snakket med, sier Wangensteen.

Ønsker en bredere forståelse

Funnene er diskutert gjennom å se til tidligere forskning, teorier og diskurser knyttet til familieliv, foreldreskap, barns oppvekst, stigma og meningsskapende samtaler.

– Studien konkluderer med at stigma og skam knyttet til foreldreskap og rusmiddelavhengighet kan stå i veien for at barna får nødvendig beskyttelse, kontinuitet i viktige relasjoner i biologisk familie, og meningsskapende samtaler med trygge voksne, sier doktoranden.

Hun mener en bredere forståelse av kompleksiteten knyttet til foreldreskap, rusmiddelavhengighet og barnas situasjon og behov kan bidra til å gi barna og familiene bedre tverrfaglig hjelp og støtte.

Turid Wangensteen er ansatt ved Tyrilistiftelsen og er tilknyttet ph.d.-programmet Barn og unges deltakelse og kompetanseutvikling ved Høgskolen i Innlandet. 

Disputasen skulle opprinnelig finne sted 27.mars, men er utsatt til 11.juni på grunn av situasjonen rundt koronaviruset.