Language: NOR | ENG

To nye smittetilfeller av Covid-19

To nye smittetilfeller av Covid-19

Ytterligere to studenter ved studiested Lillehammer er smittet av Covid-19. Det totale antallet er dermed fire smittede studenter. 

Ytterligere to studenter ved studiested Lillehammer er smittet av Covid-19. Det totale antallet er dermed fire smittede studenter. 

De to nye studentene som er smittet, er nærkontakter til en av de tidligere smittede studentene. De har allerede vært i karantene siden torsdag. Kommunens helsetjeneste følger opp studentene.

Høgskolen bistår i kommunens smittesporingsarbeid. Smitten har oppstått i en avgrenset gruppe studenter. Det er god oversikt over studentenes nærkontakter og bevegelsesmønster på studiestedet.  Seksten studenter, nærkontakter av de smittede studentene, er satt i karantene.

Høgskolens krisestab vurderer situasjonen fortløpende i nært samarbeid med kommuneoverlegen. Omfanget av undervisningsvirksomheten er fra før tilpasset en-meters regelen og skjerpete rutiner for hygiene og renhold. Den planlagte aktiviteten på studiested Lillehammer opprettholdes.

Det er viktig at alle tar ansvar og følger de smitteverntiltakene som gjelder: Syke skal være hjemme og teste seg, hold avstand og pass på god hygiene.