Language: NOR | ENG

To bekreftede smittetilfeller av Covid-19

To bekreftede smittetilfeller av Covid-19

Det ble i dag, torsdag 17. september,  bekreftet at to studenter fra Høgskolen i Innlandet ved studiested Lillehammer er smittet av Covid-19. 

Det ble i dag bekreftet at to studenter fra Høgskolen i Innlandet ved studiested Lillehammer er smittet av Covid-19. 

Studentene er nå isolerte, og følges opp. Høgskolens kriseledelse samarbeider tett med kommuneoverlegen i Lillehammer. Kommunens smittesporingsteam har oversikt over alle nærkontaktene som de to studentene har hatt som smittebærere. Teamet har snakket med samtlige, de blir testet og åtte studenter er nå satt i karantene. Smittesporingsarbeidet viser at smitten er såkalt importsmitte. Den stammer fra kontakt med smittede i en annen del av Norge.

Kommuneoverlege Morten Bergkåsa vurderer at situasjonen er under kontroll. Det er ifølge Bergkåsa lav risiko for smittespredning ved studiested Lillehammer. Han oppfordrer alle til å være ekstra nøye med avstandsreglene, håndhygiene og minner om at de som har luftveissymptomer må holde seg hjemme.

Høgskolen iverksetter ikke ytterlige tiltak på det nåværende tidspunkt, men vurderer løpende graderte tiltak i samråd med kommuneoverlegen. Dette innebærer at undervisning og annen virksomhet gjennomføres som planlagt.

Kontaktpersoner:
Prorektor samfunnskontakt/fungerende kommunikasjonsdirektør Jens Uwe Korten, mobil 917 87 229
Beredskapsleder Marit Torgersen, mobil 911 04 064