Klyngeleder Kristiane Haug Berg og styreleder Olav Eik-Nes sammen med næringsminister Thorbjørn Røe Isaksen og representanter fra Heidner Biocluster under tildelingen 8. november (foto: Tom Hansen/Innovasjon Norge)

Fra venstre: Klyngeleder Kristiane Haug Berg og styreleder Olav Eik-Nes sammen med næringsminister Thorbjørn Røe Isaksen og representanter fra Heidner Biocluster under tildelingen 8. november (foto: Tom Hansen/Innovasjon Norge)

Heidner Biocluster er tildelt status som Norwegian Centres of Expertice (NCE). - Det vil utvilsomt gi mange nye muligheter både for oss og bedriftene, sier Øyvind Antonsen, instituttleder på bioteknologi.

Ved Institutt for bioteknologi på HINN i Hamar er samarbeider tett med mange av Heidner-bedriftene når det gjelder forskningsprosjekter. Heidner-samarbeidet har så langt tilført høgskolen både forskningsmidler, stipendiat- og postdoc-stillinger mm.

- Dette ville ikke skjedd i samme grad uten det gode og tette klyngesamarbeidet, sier instituttleder Antonsen som også sitter i styret i Heidner Biokluster. Med NCE-statusen blir klyngen enda mer synlig, og finansieringen av klyngesamarbeidet styrket og sikret for fem nye år.

Lanseringa av nye klynger i klyngeprogrammet NCE fant sted 8. november i Oslo med bl.a. næringsminister, Torbjørn Røe Isaksen, administrerende direktør i Innovasjon Norge, Anita Krohn Traaseth, administrerende direktør i Siva, Ingrid Riddervold Lorange og administrerende direktør i Forskningsrådet, John-Arne Røttingen til stede.

Skal lede arbeidet med å utvikle den grønne bioøkonomien

Å få status som klynge i klyngeprogrammet gir mulighet for økt konkurransekraft. Lokale gründere får anledning til å skinne, kompetent kapital blir aktivert og den samlede klyngen får styrket sitt strategiske arbeid i tråd med globale innovasjonstrender.

– I Norge anslås det at vi kan mer enn tredoble verdiskapingen knyttet til bioøkonomien de neste 30 årene. Gjennom tildeling av NCE-status vil klyngen vår får ansvar for å lede arbeidet med en utvikle den grønne bioøkonomien, sier styreleder og administrerende direktør i Norsvin Olav Eik-Nes og Kristiane Haug Berg som er daglig leder i Heidner Biocluster på heidner.no etter tildelingen.

Skal styrke medlemsbedriftenes konkurransekraft

NCE Heidner Biocluster har som mål å styrke bedriftenes konkurransekraft i et internasjonalt marked. Dette skal oppnås gjennom samarbeid mellom medlemsbedriftene i klyngen.

Medlemsbedriftene i NCE Heidner Biocluster har sammen definert fire fokusområder:

  • Internasjonal kommersialisering
  • Bærekraft
  • Ny muliggjørende teknologi
  • Innovasjon

- Som NCE-klynge får Heidner Biocluster en grunnfinansiering på fem millioner kroner i året de neste fem årene. Dette betyr at vi kan jobbe offensivt med de fire satsningsområdene, sier Eik-Nes og Haug Berg.

Økt vekst og nye kompetansearbeidsplasser

– NCE-statusen vil bidra til flere kompetansearbeidsplasser og økt verdiskaping i norsk landbruksbasert bioøkonomi. En voksende befolkning globalt og økt etterspørsel etter bærekraftig mat utgjør markedsmuligheter for bedriftene både gjennom eksport av mat og teknologi, sier styrelederen.

– Bioøkonomi er et satsingsområde i Hedmark, og regionen har fortrinn som kan sette Innlandet i førersetet for utvikling av grønn bioøkonomi i Norge. Mye av verdiskapningen innen jordbruksbasert industri foregår i en Heidner-bedrift, både regionalt og nasjonalt, forklarer klyngelederen.

Samarbeid mellom blå og grønn bioøkonomi

I tillegg til samarbeid mellom de grønne bedriftene, mange med lokalisering i Innlandet, blir samarbeidet med blå sektor en del av det viktige arbeidet fremover.

– Det foregår allerede mye spennende utvikling innen blå og grønn sektor, og vi ønsker å koble de dyktigste folkene og dele den beste kunnskapen på tvers av sektorene. Vi tror på at dette vil utløse potensialet for økt bærekraftig verdiskaping , forteller klyngeleder Haug Berg.

Stort løft for Innlandet

Klyngeprosjektet har i 2018 blitt finansiert med midler fra Hedmark Fylkeskommune.

– Dette er fantastisk gode nyheter og en stor annerkjennelse for bedriftene som over år har utviklet klyngen. Politisk vil dette også gi ekstra kraft mot nasjonale myndigheter for å videreutvikle god politikk for bioøkonominæringene, sier Thomas Breen, næringsråd i Hedmark Fylkeskommune.

Også Innovasjon Norge har vært en viktig støttespiller for utviklingen av klyngen.

– NCE-statusen betyr veldig mye for Innlandet og for Norge. NCE Heidner Biocluster representerer et område hvor vi i Innovasjon Norge mener det er et stort markedspotensial. Det står stor respekt av at klyngen har kommet igjennom dette trange nåløyet – med høy nasjonal konkurranse, sier Anne Morset i Innovasjon Norge Innlandet.

– For NHO er dette er merkedag. Vi vet hvor mye en NCE-status betyr for næringslivet, og er sikre på at dette vil gi Innlandets næringsliv et markant løft, sier Jon Kristiansen administrerende direktør i NHO Innlandet.

Om NCE

Det nasjonale klyngeprogrammet som tildeler NCE, eies av Innovasjon Norge, Norges forskningsråd og SIVA. Programmet skal bidra til å målrettet, forbedre og akselerere pågående utviklingsprosesser i NCE-klyngene.

NCE-nivået retter seg mot dynamiske næringsklynger, som har etablert systematisk samarbeid og har potensiale for vekst i nasjonale og internasjonale markeder.

Les mer om NCE

Sist endret: .