Language: NOR | ENG

Tilbyr studenter deltidsjobb som assistenter

Plakat med skriften ledig stilling

Høgskolen i Innlandet tilbyr studenter å bli student- og læringsassistenter. Regjeringen har satt av midler til nye studentjobber.

I koronakrisepakken for studenter som regjeringen presenterte forrige uke, har regjeringen satt av 200 millioner kroner til studentjobber ved fagskoler, høyskoler, universiteter og studentsamskipnader.

– Vi laget retningslinjer for ansettelse av studenter i slike stillinger allerede før regjeringens krisepakke, og ordningen er allerede tatt i bruk flere steder. Når det nå settes av midler ønsker vi å utvide bruken av student- og læringsassistenter hos oss, sier rektor Kathrine Skretting ved Høgskolen i Innlandet.

Les pressemelding om regjeringens tiltakspakke for studenter (regjeringen.no)

Studenter sliter faglig

Bakgrunnen for regjeringens beslutning er blant annet at mange studenter har mistet deltidsjobber og inntekt under koronapandemien. I tillegg sliter studenter faglig i en periode med mye digital undervisning og liten faglig og sosial aktivitet på studiestedene.

Jobbordningen er tenkt å bidra til sosial og faglig oppfølging av studenter.

– Etter retningslinjene våre skal student- og læringsassistenter først og fremst benyttes i undervisning og studierelatert virksomhet. Under koronapandemien er det også aktuelt å bruke ordningen til å sikre sosiale arenaer for studenter som har levd i en slags unntakstilstand lenge, sier Skretting.

Vil utlyse stillinger

Studentene skal løse forefallende og enkle arbeidsoppgaver.

For studentassistenter kan dette for eksempel dreie seg om å gi teknisk støtte eller overvåke chaten under digitale forelesninger, å bidra i markedsføring av studier eller å jobbe ved bibliotekene ved høgskolen.

Læringsassistenter løser oppgaver rettet mot studentenes læring, som å støtte og veilede nye studenter, organisere og lede kollokviegrupper eller lede tiltak for sosial trivsel og inkludering.

– Det er det enkelte fakultet som vurderer hvor og hvordan ordningen skal brukes, og oppretter stillinger som student- og læringsassistenter. Stillingene lyses ut internt i aktuelle studentrettede kanaler og vi oppfordrer interesserte studenter til søke. Dette er en mulighet til en deltidsjobb hvor man kan gjøre en forskjell for medstudentene sine, sier Kathrine Skretting.