Tilbyr kompetanseutvikling til kulturskoleledere

Mette Villand og Merete Wilhelmsen signerer rammeavtale (foto: HINN)

SELL-leder Mette Villand og assisterende direktør Norsk kulturskoleråd Merete Wilhelmsen signerte rammeavtale for kompetanseutvikling for ledere ved kommunale kulturskolerher på HINN 11. mars 2019 (foto: HINN)

Høsten 2019 blir det oppstart av kompetanseutvikling for ledere ved kommunale kulturskoler både på Østlandet og i Rogaland.

Disse studietilbudene på mastergradsnivå er et resultat av samarbeidet Norsk kulturskoleråd, Lederskap AS og Høgskolen i Innlandet tidligere i år formaliserte i en rammeavtale.

Ledelse av prosesser (LAP) heter kompetansetiltaket, og per i dag har det to trinn – LAP 1 og LAP 2 – som hvert gir 30 studiepoeng. Trinnene kan tas hver for seg, eller sammenhengende. En kan også gjennomføre studiet som et program uten å ta eksamen.

Høsten 2019 blir det igangsatt et LAP 1-studium i Rogaland, mens det på Østlandet (studiested blir Gardermoen-området) blir oppstart for både LAP 1- og LAP 2-tilbud.

Primærmålgruppene

LAP 1-tilbudet i Rogaland er primært for kulturskoleledere hjemmehørende i Rogaland, men deltakere kan søke uansett hvor i landet de bor og kan da få plass om studieplassene ikke fylles opp av rogalandinger.

For LAP 1 i Akershus er det kulturskolelærere i fylkene Akershus, Buskerud, Oslo, Telemark, Vestfold og Østfold som er i primærgruppa, men også her kan en søke uansett bosted.

LAP 2 kan søkes av alle som har gjennomført LAP 1, uansett hvor en er hjemmehørende.

Både LAP 1 og LAP 2 er samlingsbaserte studier, og i denne runden blir det oppstart i oktober i Rogaland og i november på Østlandet, med totalt 13 samlingsdøgn i studieåret 2019/2020 fordelt på seks samlinger.

Kvalifikasjonskrav for eksamen er treårig høyere utdanning (180 studiepoeng). Søkere med 1-2 års høyere utdanning og minst fem års arbeidserfaring kan vurderes individuelt.

Se mer om opptakskrav på påmeldingssida.

Påmeldingsfrist for samtlige studietilbud er 12. mai 2019.

Mulig bro til erfaringsbasert master

Ved Høgskolen i Innlandet er det Senter for livslang læring som er kulturskolerådets samarbeidspartner. Den tredje parten i samarbeidet – Lederskap – er et institutt for dynamiske ledelse og organisasjonsutvikling, som altså blant annet tilbyr lederutvikling.

Norsk kulturskoleråd ønsker etter hvert å utvikle dette studietilbudet slik at det kan skape en bro til en erfaringsbasert master. Det er avklart med høgskolens fagmiljø knytta til studiet Master i offentlig ledelse og styring (MPA), at høgskolen er interessert i å samarbeide med Norsk kulturskoleråd og Lederskap om å se på mulighetene om å realisere ambisjonen om å skape en slik bro og hva som kreves for å få det til.

De tre partenes formaliserte samarbeid skyldes de gode erfaringene de alle har med et kulturskolelederopplæringsprogram som ble igangsatt i Møre og Romsdal i 2016 og som fortsatt pågår.

OU-midler kan søkes hos KS

Det er mulig å søke KS om opplærings- og utviklingsmidler (OU-midler) til dette tiltaket. Ansvaret for å søke midler ligger hos Norsk kulturskoleråd. Rammene er basert på godkjente studieplaner, og som grunnlag for OU-søknaden vil HINN utarbeide tilbud for hvert tiltak.

Kommunene kan også søke midler for sine egne ledere.

Høgskolen i Innlandet legger til rette for og gjennomfører eksamen.

Sist endret: .