Language: NOR | ENG

Symbolsk markering mot rasisme

Rektor Kathrine Skretting.

Høgskolen i Innlandet og rektor Kathrine Skretting vil ved studiestart markere sin motstand mot rasisme. 

Rektor Kathrine Skretting oppfordrer studenter og ansatte til å ta et aktivt standpunkt og vise motstand mot rasisme, slik HINN som institusjon nå gjør.

- Rasisme finnes i Norge og i vårt nærmiljø. Det må vi ta inn over oss. Vi må arbeide for at i høgskolemiljøet vårt hører alle til og alle møter medmenneskelig respekt, uansett hudfarge, sier rektor Kathrine Skretting.

Symbolsk markering ved studiestart

Drapet på George Floyd i mai resulterte i en vår og sommer preget av demonstrasjoner og økt oppmerksomhet mot utfordringer knyttet til rasisme både internasjonalt og nasjonalt. Skretting synes at studiestarten 17. august er en fin anledning for å markere motstand mot rasisme. Samtlige studiesteder har fått sløyfebånd, så både ansatte og studenter har anledning til å knytte opp en sløyfe på en vegg satt opp for dette formålet. Veggene der du kan henge opp sløyfebåndene finner du følgende steder : 

  • Evenstad ( ved peisen i Annes hus)
  • Rena ( i området nær hovedinngangen)
  • Elverum ( mellom trappen og bokhandelen)
  • Hamar ( ved hovedinngangen)
  • Lillehammer ( rett utenfor servicepunktet)
  • Blæstad (utendørs - på Låveveggen)

- Dette er en symbolsk markering som handler om å sløyfe rasismen, men det kreves mer enn rene symbolhandlinger i kampen mot rasisme, sier Skretting.

Rasisme tema i den digitale åpniningsseremonien

Førsteamanuensis Prisca Bruno Massao, som er del av den nylig opprettede arbeidsgruppen mot rasisme i idretten som kulturminister Abid Raja står bak, er sammen med Skretting og studentombud Usman Asghar med i en samtale om rasisme i den digitale åpningsseremonien til Høgskolen i Innlandet. Hun mener vi som ansatte og studenter må ta et klart standpunkt.

- Det er gjennom kunnskap vi kan endre holdninger, så her spiller vi som utdanningsinstitusjon en stor rolle. Rasisme handler ikke bare om uheldige kommentarer på fest, men det som skjer i klasserommet, våre institutter og fakulteter. Som med likestilling er det vårt oppdrag å opplyse og bringe fakta om tema på bordet.

Rasismedebatt under den digitale åpningsseremonien.

Rasisme var tema under den digitale åpningsseremonien. Her er programleder Mikkel Niva i dialog med Kathrine Skretting, Prisca Bruno Massao og Usman Asghar.

Også Skretting er opptatt av at HINN som utdanningsinstitusjon har et særlig ansvar for å opplyse samfunnet for å forebygge fordommer og spre kunnskap.

- Personlig har jeg satt meg litt inn i diskusjonen rundt hvite privilegier, og reflektert mye rundt hva mine egne privilegier som hvit har bestått av. Hvite privilegier er en del av vår kultur, noe vi må ta innover oss i møte med studenter og andre som ikke har hatt disse privilegiene. Vi må være lyttende i forhold til hvordan samfunnet oppleves når man ikke har disse privilegiene, og må arbeide for en mer inkluderende kultur som alle føler seg hjemme i, mener Skretting.

Studentombud Usman Asghar jobber for å ivareta studentenes rettigheter ved Høgskolen i Innlandet. Han viser til at vi har studenter med ulike bakgrunner, og at også foreleserne må være bevisste på at rasisme som overordnet tema er en del av utdanningssystemet i Norge.

- Hvilke forventninger har vi til studentene våre med ulike bakgrunner? Dette må vi ta innover oss og reflektere over. Vi må være bevisste, men også åpne om å snakke om det med kolleger og i forelesninger.

Jobber for studentenes rettigheter

Studentombudets hovedoppgave er å ivareta studentenes rettigheter og gi råd i situasjoner tilknyttet deres studiesituasjon.

- At vi som utdanningsinstitusjon tar et så tydelig standpunkt er jeg positiv til. Vi står sammen i det, og har du utfordringer som student kan du bare ta kontakt med meg, sier Asghar.