Language: NOR | ENG

Studiesteder i Hamar er stengt ned

Stopp-skilt med teksten stopp covid 19

Høgskolen i Innlandet holder studiestedene på Hamar og Blæstad stengt som følge av strenge koronatiltak i Hamarregionen.

Det er kommuneoverlegene og kommunenes kriseledelse i Stange, Hamar, Løten og Ringsaker som har besluttet å innføre smitteverntiltak på et særlig høyt tiltaksnivå.

Les mer om de strenge tiltakene i Hamarregionen (Hamar.kommune.no) 

For Høgskolen i Innlandet medfører smittesituasjonen flere tiltak som berører både studenter og ansatte. I første omgang gjelder tiltakene ut uke 21.

Stengt for studenter

For studenter på Hamar og Blæstad betyr det stengte dører ved studiestedene. Både lesesaler, grupperom, kantine, bokhandel og bibliotek holdes stengt. Biblioteket opprettholder en digital bestillingstjeneste som lar studenter bestille bøker på nett og hente dem ved høgskolen.

Studenter og ansatte vil fortsatt komme inn i bygningene med adgangskort og kode for å hente eller levere bøker og annet utstyr, utskrifter og kopiering.

Det blir søkt dispensasjon for et fåtall studenter og ansatte som må være tilstede på de to studiestedene for å kunne opprettholde nødvendig aktivitet. Disse får nærmere beskjed om hvordan de skal forholde seg.

Studenter som bor i Hamarregionen, men studerer i Lillehammer, Rena, Evenstad eller Elverum, kan reise til disse studiestedene dersom det er helt nødvendig for å unngå å bli forsinket i studiene.

Hjemmekontor for ansatte

Alle ansatte som bor i Hamarregionen eller jobber ved studiestedene i Hamar, er pålagt å ha hjemmekontor kommende uke. Det gis kun unntak for nødvendige driftsoppgaver eller oppgaver knyttet til studenters progresjon som må løses på studiestedet. Ansatte som er usikre på hva som gjelder for dem kontakter nærmeste leder.

Ansatte kan om nødvendig låse seg inn i lokalene på Hamar og Blæstad for å hente utstyr eller lignende, men kan bare ha kortvarig tilhold i bygningene.

Høgskolen ber også ansatte ved alle studiesteder om å unngå reiser til og fra Hamar, Stange, Ringsaker eller Løten så langt det er mulig. Det kan gjøres unntak for reiser som er strengt nødvendig for eksempel for å opprettholde studentenes progresjon.

Test deg ved symptomer

De strenge tiltakene i Hamarregionen er innført for å slå ned et pågående smitteutbrudd.

Kommunene har økt testkapasiteten i regionen som en følge av utbruddet. Det er viktig at alle studenter og ansatte som har symptomer som kan indikere korona sørger for å bli testet.

Les mer om testing for korona (Hamar.kommune.no)