Language: NOR | ENG

Studiebarometeret sendes ut 20. oktober

Studiebarometeret 2020.

Årets undersøkelse blir sendt ut 20. oktober. Svarfristen er 13. november. Foto : NOKUT. 

Er du 2. - eller 5.- årsstudent hos oss? Da vil du snart få tilsendt den årlige nasjonale spørreundersøkelsen om studiekvalitet.

Invitasjonen vil du motta på e-post, og frem mot svarfristen 13. november vil du få flere påminnelser på e-post og SMS. Undersøkelsen kan besvares via smarttelefon, nettbrett eller PC. Blant dere som svarer på undersøkelsen vil vi trekke ut 10 vinnere av gavekort på middag i en SINN Kantine.

Undersøkelsen handler kort fortalt om hvordan du som student opplever kvaliteten på ditt studieprogram. Tema er ulike sider av opplevd studiekvalitet, men inneholder også spørsmål om motivasjon, studieinnsats og engasjement.  Årets undersøkelse vil naturlig nok inneholde flere spørsmål relater til covid-19 og hvordan du som student har opplevd dette. Undervisning, undervisningstilbud og digitale løsninger er blant temaene spørsmålene vil dreie innom.  

Vi oppfordrer våre studenter til å svare på undersøkelsen, som gjennomføres i regi av NOKUT på oppdrag fra Kunnskapsdepartementet. Svarene er viktige for HINNs kvalitetsarbeid, og bidrar til at nåværende og kommende studenter får viktig informasjon om studentenes syn på studiekvaliteten. Fjorårets resultater kan du lese mer om her.