Language: NOR | ENG

Studentutveksling utenfor Europa er avlyst for våren 2021

Illustrasjon: Cancelled står skrevet.

Grunnet usikkerheten Covid-19 pandemien medfører, har HINN besluttet å avlyse studentutveksling utenfor Europa våren 2021.

Grunnet usikkerheten Covid-19 pandemien medfører, har HINN besluttet å avlyse studentutveksling utenfor Europa våren 2021.

HINN vil fremdeles jobbe for å gjennomføre utvekslingsopphold i Europa.

Studenter som har søkt om utveksling til partneruniversiteter utenfor Europa, bes kontakte internasjonal koordinator på sitt studiested for å undersøke utvekslingsmuligheter hos europeiske partnere.

Internasjonale utvekslingsstudenter fra utenfor Europa som har søkt seg til HINN vil få beskjed om at utveksling våren 2021 er avlyst på grunn av Covid-19.

Avlysningen gjelder ikke internasjonale gradsstudenter som fikk opptak høsten 2020.