Language: NOR | ENG

Studentombudet på plass ved HINN

Studentombud Usman Asghar som jobber hjemmefra.

Usman Asghar er nytt studentombud ved Høgskolen i Innlandet. Foto : Privat. 

Usman Asghar jobber for å ivareta studentenes rettigheter ved Høgskolen i Innlandet. 

Studentombudet er en uavhengig og nøytral instans ved Høgskolen i Innlandet, og hensikten er å ivareta studentenes rettigheter og gi råd i situasjoner tilknyttet deres studiesituasjon. Tilbudet er tilgjengelig for samtlige studenter ved alle studiestedene våre.

- Jeg gleder meg veldig til å bli bedre kjent med høgskolen og våre studenter. Jeg rakk å besøke studiestedene våre på Lillehammer, Hamar, Elverum og Blæstad før de ble stengt, og satser på å besøke Rena og Evenstad snart. Å bli bindeleddet mellom studentene og høgskolen er en oppgave jeg ser frem til, så håper jeg å bidra til at saker løses på lavest mulig nivå, sier studentombud Usman Asghar. 

- Rettssikkerheten blir styrket

Uavhengig, nøytral, imøtekommende og konfidensiell er de fire verdiene studentombudet skal jobbe etter. Asghar er klar på at rettssikkerheten til studentene våre nå blir styrket.

- Min viktigste oppgave blir å være tilgjengelig, og opptre nøytralt og uavhengig. Jeg må skape tillit blant studentene og høgskolen, og bidra til at ordningen blir en viktig ressurs. HINN er en stor organisasjon der det fattes mange vedtak. Feil kan skje, og folk kan tolke regelverket på ulike måter. Her kommer jeg inn som en uavhengig person med juridisk kompetanse som kan se på saken med et nøytralt blikk.

Godt mottatt blant studentene

En endring i universitets- og høyskoleloven og fagskoleloven er en av grunnene til at Høgskolen i Innlandet har ansatt et eget studentombud. Men dette har også vært en kampsak for studentene.

- Vi er veldig glade for at studentombudet endelig er på plass. Dette har vært en kampsak for oss lenge, før det ble lovpålagt å ha studentombud, så vi er fornøyde med at høgskolen endelig har fått på plass et slikt tilbud. Vi gleder oss til å bli bedre kjent med studentombudet og til å se hvordan tjenesten vil utvikle seg, sier leder i Studentorganisasjonen i Innlandet, Torje Martnes.

Profilbilde av Torje Martnes.

Leder i StInn, Torje Martnes, er godt fornøyd med at studentombud er på plass. Foto : StInn.

Siden Kunnskapsdepartementet sendte ut en orientering om lovendringene har Høgskolen i Innlandet hatt en midlertidig ordning, som nå er erstattet med en permanent ordning i form av et studentombud.

- Kan hjelpe studentene med mye

Stillingen ble lyst ut i fjor høst, og Asghar trer nå inn i rollen.  Når det gjelder den midlertidige ordningen med å melde saker inn i Si ifra-ordningen, så vil han ta over de sakene som ikke er avsluttet, samt jobbe videre med sakene som krever videre oppfølging. I tillegg vil han ta hånd om helt nye saker som kommer inn.

- Jeg kan forhåpentligvis hjelpe studentene med ganske så mye. Alt fra saker om utvisning, fusk, praksis, eksamen og sensur, til uklarheter rundt deres rettigheter. I tillegg vil jeg være tilgjengelig for uformelle samtaler om andre ting de lurer på i deres studiesituasjon. Det viktigste å huske på er at jeg er her for studentene.