Language: NOR | ENG

Studenter koronasmittet - smittesporing er gjennomført

Terningen Arena på Elverum der Høgskolen i Innlandet har lokaler.

På Elverum holder Høgskolen i Innlandet til i Terningen Arena. Foto: Karen-Ingrid Fryjordet/Høgskolen i Innlandet.

To studenter i Elverum og én på Lillehammer har fått påvist koronasmitte. Nærkontakter er i karantene. 

– HINN har i alt 15 000 studenter og ansatte spredt på mange studiesteder, og det er ikke uventet at det kan oppstå smitteutbrudd. De tre tilfellene synes så langt å være enkeltutbrudd uten sammenheng med hverandre, sier beredskapsleder ved Høgskolen i Innlandet, Marit Torgersen.

Alle de tre smittede er isolert. Nærkontakter er sporet opp og satt i karantene. En av de tre smittede har ikke vært tilstede i høgskolens lokaler den siste tida.

– Vi har god dialog med smittevernmyndigheten i de aktuelle kommunene. Høgskolen har bistått dem i arbeidet med smittesporing, og samarbeider om å ivareta de berørte studentene best mulig, sier Torgersen.

Utsetter en eksamen

HINN har valgt å utsette en planlagt muntlig eksamen som skulle vært gjennomført denne uka. Studentene som blir berørt får direkte beskjed fra høgskolen om når eksamenen vil bli gjennomført.

Smittetilfellene påvirker ikke den øvrige virksomheten på studiestedene, der mye undervisning allerede foregår digitalt.

Høgskolen oppfordrer fortsatt studenter og ansatte om å følge myndighetenes smittevernråd om å holde avstand, sørge for god håndhygiene og holde seg hjemme om man føler seg syk. 

Kontakt

Kommunikasjonsdirektør Tore Høyland, tlf. 993 96 025