Language: NOR | ENG

Studenter i karantene etter produksjonsøvelse

Logoen til Den norske filmskolen

46 studenter ved Den norske filmskolen på Lillehammer er i karantene etter at en ekstern deltaker i en produksjonsøvelse fikk påvist koronasmitte etter avsluttede opptak. 

– Den eksterne deltakeren testet negativt på en hurtigtest forrige onsdag som var siste opptaksdag. Vedkommende testet positivt i en annen kommune noen dager senere. Alle involverte i produksjonsøvelsen, og også de øvrige studentene våre, er i karantene og blir testet fordi det ikke kan utelukkes at vedkommende var smittebærende under opptak, sier dekan Karin Julsrud.

– Studentene våre bor i kollektiv på tvers av arbeidskohorter og møtes privat. For å være på den sikre siden har vi stengt Filmskolen for undervisning ut uka, i påvente av testsvar, forklarer hun.

Har fulgt egen smittevernplan

Produksjonsøvelsen ble gjennomført som ledd i undervisningen, og har vært nødvendig for å sikre studentenes progresjon i studiene. Øvelsen har pågått over to måneder, med siste opptaksdag onsdag 21. april. Selve opptakene har vært i to bolker over åtte dager i perioden.

Filmskolen, som er et fakultet ved Høgskolen i Innlandet, leide i forkant inn to smittevernansvarlige med lang erfaring fra lignende arbeid på store filmproduksjoner. 

For filmproduksjoner som gjennomføres her i landet gjelder et svært restriktivt smittevernregime, som også har blitt fulgt ved øvelsen på Filmskolen.

Mange tiltak under opptak

Det foreligger en detaljert plan for bevegelse og tiltak både før under og etter opptak, med blant bruk av spesielle munnbind, soneinndeling i forhold til hvem som beveger seg hvor, håndtering av utstyr, og begrensninger i antall minutter i opptakssituasjon der nærkontakt mellom skuespillere er påkrevet.

I tillegg har både de involvert i øvelsen og ansatte blitt testet minst to ganger per uke.

Studenter og stab har så langt det har vært mulig kun brukt filmskolens arealer i produksjonsperioden, og ikke benyttet andre deler av høgskolens lokaler på Storhove.

– Vi har aktivt fulgt alle de forebyggende smittevernstiltak som er mulig å gjennomføre ved en slik øvelse. Vi håper og tror at tiltakene våre har bidratt til å hindre at smitten er spredt til flere personer, sier Julsrud.

Filmskolen har tett dialog med smittevernmyndigheten i Lillehammer kommune om hvordan situasjonen skal følges opp.

Kontakt

Dekan Karin Julsrud

Kommunikasjonsdirektør Tore Høyland