Language: NOR | ENG

- Studentene tar smittevernet på alvor

Kommuneoverlege Morten Bergkåsa.

Kommuneoverlege i Lillehammer, Morten Bergkåsa, roser studentene for hvordan de har håndtert covid-19 så langt, men minner om at arbeidet ikke er over. 

Det sier kommuneoverlege i Lillehammer, Morten Bergkåsa, etter at studiestarten har gått sin gang uten smittetilfeller. Men arbeidet med å forhindre koronasmitte er ikke over.

Covid-19 har satt sitt preg på starten av høstsemesteret. Flere arrangement under fadderuka ble avlyst, og de gjeldende smitteverntiltakene vil også i nærmeste fremtid ha innvirkning på hverdagen til både studenter og ansatte ved Høgskolen i Innlandet.

Sist nytt om koronaviruset og gjeldende smitteverntiltak finner du her.

- Studentene har så langt lagt ned en kjempeinnsats med å ta smittevernet på alvor. Organisert aktivitet er å foretrekke. Da har vi oversikt og kontroll over hvem som er sammen med hvem. Studentene får være i aktivitet, og vi i kommunen får god oversikt med tanke på eventuell smittesporing.

Lav smittespredning i Innlandet

Bergkåsa sier smittesituasjonen i Innlandet ligner den vi ser på nasjonalt nivå, med lav smittespredning og noen lokale utbrudd som på Lillehammer. Her ble det et stort utbrudd tilknyttet ishockey-miljøet og Norges Toppidrettsgymnas, NTG, der første smittetilfelle ble registrert 11. august. Dette utbruddet har blitt håndtert med smittesporing og karantene. Han antar befolkningen har respondert med å holde ekstra avstand, noe som har bidratt til å holde situasjonen under kontroll. Det ikke tegn til generell smittespredning i lokalsamfunnet.

- Vi vet to ting fra i vår, som vi har fått bekreftet her på Lillehammer nå. Avstandsreglene virker, og aktivt smittesporingsarbeid og karantene er sentralt for å håndtere lokale utbrudd. Disse to faktorene henger veldig sammen. Samtidig er dette en påminnelse om at covid-19 ikke er over, og hvor raskt det kan smitte mellom mennesker, forteller Bergkåsa.

-Vi må jobbe sammen 

Kommuneoverlegen er veldig opptatt av at studentene våre skal ha en så normal studenthverdag som mulig. Men for å få til dette er han klar på at studentene selv må fortsette å bidra ved å følge smittevernsreglene.

- Vær hjemme når du er syk, hold avstand og ha god hygiene. Er vi gode på disse tingene, kan vi få til mye. Ved et mulig utbrudd må vi jobbe sammen for å få kontroll.

På lokalt og regionalt nivå er Bergkåsa i jevnlig dialog med kommuneoverlegene i de andre kommunene i Innlandet for å samarbeide når det er behov for det. Tiltak og vurderinger på tvers av kommunegrenser blir diskutert. På overordnet nivå samarbeider kommunen med Folkehelseinstituttet. Oppmerksomheten rettes mot operasjonalisering av testing, isolering, smittesporing og karantene (TISK).

Liten sannsynlighet for stengte studiesteder

Men hva må eventuelt til for at et eller flere av våre studiesteder skal bli nedstengt? Ifølge Bergkåsa er sannsynligheten for dette lav. 

- Det er moderat sannsynlighet for utbrudd i definerte fagmiljø eller fakultet. I slike tilfeller vil vi sette de definerte miljøene i karantene. Men for at et helt studiested skal bli stengt en periode må det være et stort utbrudd som rammer flere miljøer og fakulteter samtidig.

Studentenes helse- og trivselsundersøkelse fra 2018 viser at mer enn hver fjerde student i utgangspunktet sliter med psykiske plager. Bergkåsa tror at spesielt førsteårsstudenter kan være i en utfordrende situasjon med en studiestart preget av covid-19.

- Det er en utfordring, og jeg ønsker heller ikke at disse tiltakene skal ramme de i samfunnet med lav sykdomsbyrde. Jeg heier på studentene. Dere ønsker å leve livet som normalt, og det ønsker jeg også. Målet må være å opprettholde normal aktivitet i samfunnet innenfor rammene smittevernet setter. Jo flinkere vi er nå, jo mer aktivitet kan vi opprettholde når vi eventuelt får smittespredning, sier han.