Language: NOR | ENG

Studentene strømmer til økologisk landbruk

Studentene strømmer til økologisk landbruk

Over 170 studenter har i år fått tilbud om studieplass på årsstudium i økologisk landbruk. 

Årsstudium i økologisk landbruk har aldri før tatt inn så mange studenter som i høst.

– Studiet har hatt en formidabel utvikling over flere år, sier instituttleder ved Fakultet for anvendt økologi, landbruksfag og bioteknologi, Morten Tofastrud.

Årsstudium i økologisk landbruk tilbys nett- og samlingsbasert på deltid over to år, med samlinger på studiested Blæstad. Grunnet covid-19 vil høstens to samlinger bli digitale. I år har studiet fått midler fra Diku beregnet på å tilby undervisning til flere studenter. Disse midlene er årsaken til at emnet «Innføring i økologisk landbruk» i år kan tilbys til så mange studenter.

På studiet lærer studentene blant annet om samspillet mellom jord, planter, husdyr, maskiner og redskap, der studiet har som mål å produsere mat etter naturens egne metoder.

Siden oppstarten for seksten år siden har studiet hatt en jevn stigning i antall studenter fra åtte i det første kullet. I år fikk over 170 studenter tilbud om plass på studiet.

-  Dette er en suksess som viser at økologisk landbruk nettbasert er et godt og populært tilbud.  At studiet er digitalisert er nok en vesentlig årsak til at det er så populært, men samtidig har vi de siste årene sett et økt fokus på nasjonal matproduksjon og ivaretagelse av lokale ressurser, sier Tofastrud

At årsstudium i økologisk landbruk er nettbasert og kan tas over to år gjør at studiet lett kan kombineres med jobb eller annen utdanning. Studiet appellerer til alt fra personer som ønsker å starte en økologisk gård eller hagebruk, til gårdbrukere og lærere på landbruksskoler.

- De fleste tar med seg kunnskapen inn i egen matproduksjon på større eller mindre gårder, eller i sin nåværende jobb. Men flere velger også videre utdanning innen landbruk hos oss, sier studieprogramansvarlig for nettstudiet økologisk landbruk, Thomas Cottis.

Totalt sett gjorde våre grønne utdanninger det godt i årets opptak. Fakultet for anvendt økologi, landbruksfag og bioteknologi kan vise til en økning på 32 prosent i antall førsteprioritetssøkere sammenlignet med i fjor. Økningen har fakultetet i stor grad klart å møte i antall studietilbud som har blitt sendt ut.  

- Det er en økende interesse for mat og matproduksjon generelt i samfunnet. Mange unge mennesker er fascinert av å dyrke sin egen mat og det å drive bærekraftig jordbruk. Økologisk dyrking er et godt alternativ, sier Cottis.  

Den økende interessen for grønne utdanninger har blant annet resultert i stor pågang fra potensielt fremtidige studenter som ønsker å ta noen av være bachelorutdanninger samlingsbasert.

- Vi får stadig henvendelser fra personer som ønsker at flere av våre studier, som økologisk landbruk, skal tilbys på nett. Derfor arbeider vi nå med å tilby første året på bachelor i agronomi og bachelor i landbruksteknikk digital fra 2021, avslutter Tofastrud.