Language: NOR | ENG

- Studentene har vært helt essensielle

Festivalsjef Eivind M. Nordengen planlegger festivalen hjemmefra.

Festivalsjef Eivind M. Nordengen planlegger i disse dager nettfestivalen hjemmefra. Foto : Privat. 

Grunnet korona-smitten blir årets Amandusfestival en nettfestival istedenfor en kinofestival. Studenter ved HINN har vært avgjørende i arbeidet i forkant.

Amandusfestivalen er Norges største filmfestival for unge filmskapere, og en av Nordens største studentfilmfestivaler. I utgangspunktet skulle festivalen i år arrangeres som en kinofestival på Lillehammer fra 1. til 4.april, men virusutbruddet satte en stopper for disse planene. 11. mars ble det besluttet at festivalen ikke kunne gjennomføres som normalt. Men istedenfor å avlyse valgte arrangøren å gå for en alternativ løsning.

- Amandus blir den første filmfestivalen i Norge som går en slik løsning med nettfestival, som vil være åpen og gratis for alle.  Filmene våre kan sees på våre nettsider, amandusfestivalen.no i løpet av hele uke 14, i tillegg viser vi en live-sending med foredrag, intervjuer, panelsamtaler og lignende fra onsdag til lørdag, sier festivalsjef Eivind M. Nordengen.

Banner av Amandusfestivalen.

Amandusfestivalen blir i år en nettfestival. Foto : Amandusfestivalen.

Mange studenter har bidratt

Studenter på Årsstudium i kulturprosjektledelse er hvert år med på å arrangere Amandusfestivalen. Studiet har en praktisk-teoretisk tilnærming der studentene får grunnleggende kunnskap og praktisk erfaring, med obligatorisk deltagelse i planleggingen og gjennomføringen av to praksisprosjekter i Lillehammer.  

Siden studiestedene til høgskolen nå er stengt og det blir en nettbasert festival er ikke studentene med i produksjonen av selve nettfestivalen, men de har vært helt avgjørende i månedene opp mot arrangementet.   

-Totalt 24 studenter på kulturprosjektledelse har vært med i prosessen med festivalen, og de har vært helt essensielle parter i så godt som hele festivalens organisasjon. Det hadde vært helt umulig å arrangere festivalen sånn som den er nå uten studentene, mener Nordengen.

Har jobbet med festivalen i flere måneder

Studentene på Årsstudium i kulturprosjektledelse har vært involvert helt siden tidlig på høsten 2019. De har blant annet jobbet med utvikling av programmet til festivalen, markedsføring, spons, ekstern kommunikasjon til nominerte filmskapere og noen har vært med på å velge ut filmene som blir vist. I tillegg har enkelte studenter representert Amandusfestivalen på andre festivaler i forkant.

- Selv om ikke festivalen blir avviklet helt i henhold til planene på grunn av virusutbruddet skal studentene ha masse honnør for jobben de har gjort. KPL-studentene har lagt grunnlaget, så håper vi at «Amandus ONLINE» blir en fin erstatning for alle de som skulle delta på festivalen,  sier Nordengen.

Programmet for festivalen finner du her.