Language: NOR | ENG

Stortingspresidenten markerer verdens lærerdag

Portrettfoto av stortingspresident Tone Wilhelmsen Trøen.

I dag, 5. oktober, markeres verdens lærer dag. I år sender stortingspresident Tone Wilhelmsen Trøen en hilsen til alle lærerstudenter i anledningen dagen. 
Foto: Stortinget

I dag, 5. oktober, markeres verdens lærerdag. I år sender stortingspresident Tone Wilhelmsen Trøen en hilsen til alle lærerstudenter i anledningen dagen.

5. oktober er den internasjonale lærerdagen. Denne dagen hylles alle lærere som investerer tiden sin i barn og unge, samtidig som dagen er en anledning til å sette fokus på utfordringer rundt FNs bærekraftmål nummer fire, nemlig god utdanning. 

I år har stortingspresident Tone Wilhelmsen Trøen laget en hilsen til alle landets lærerstudenter:

Verdens lærerdag har blitt markert årlig siden 5. oktober 1994. Dagen markerer undertegnelsen av UNESCO og ILOs anbefaling om lærernes status og retningslinjer som ble underskrevet i 1966.

Dette dokumentet heter  Recommendation concerning the Status of Teachers. Anbefalingen fremhever at det er viktig å gi trygge arbeidsvilkår til lærere samt styrke lærernes anerkjennelse og status.

Det er UNESCO som er ansvarlig for dagen som feirer og fremmer læreryrket over hele verden.

(Kilde: www.fn.no)