""

140 papers er registert og godkjent til årets konferanse, og det forventes rekorddeltakelse på Lillehammer i november.

Bidragsytere fra samtlige norske utdanningsinstitusjoner har meldt sin ankomst til konferansen som avholdes fra 20. - 22.november.

Om konferansen

NEON-konferansen er et forum for diskusjon, samarbeid, idé-utveksling og deling av forskningsresultater. Her møtes forskere og praktikere rundt tema som organisasjon, organisering, ledelse, strategi, endring og innovasjon. Høgskolen i Innlandet er arrangør av årets NEON-konferanse. 

Til årets konferansen på Lillehammer er det meldt inn 23 forslag til temaer/tracks fra de fleste universitet og høgskoler i Norge med organisasjons- og ledelsesfag, samt bidrag fra flere representanter utenfor Norge og Norden.

Les mer om konferansen.

 

Kontaktpersoner

Faglige spørsmål: Tor Paulson

Praktiske/administrative spørsmål: Per Eriksson

Sist endret: .