Støtte til grønnere forretningsdrift

Illustrasjon plastavfall (Colourbox)

Hvordan få bukt med engangsemballasje i plast? Kanskje kan et nytt forskningsprosjekt ved NHH og HINN i samarbeid med Orkla, Umoe Restaurants og WasteIQ hjelpe oss et stykke på vei. (Illustrasjonsbilde: Colourbox)

Et nytt forskningsprosjekt skal sette bedrifter og kunder i stand til å kutte plastavfall, spise sunnere, sørge for gjenbruk, og bidra til at avfall blir til nye ressurser.

Prosjektet, som er initiert av forskere fra Norges Handelshøyskole (NHH) og Høgskolen i Innlandet (HINN), ble denne uken tildelt 9,5 millioner kroner i støtte fra Forskningsrådet.

Forskerne skal samarbeide med ledere fra bedriftene Orkla Home & Personal Care, Umoe Restaurants og WasteIQ i prosjektet som sikter mot å gjøre produksjon og forbruk av hverdagslige produkter mer bærekraftige.

Orkla Home & Personal Care sysler med produkter relatert til personlig pleie og vaskemidler. Umoe Restaurants står blant annet bak kjedene Peppes Pizza, Burger King og Starbucks. WasteIQ jobber med sirkulær økonomi knyttet til innsamling, gjenbruk og resirkulering av avfall.

Mindre engangsplast

- Forskningsprosjektet vil ta for seg spørsmål som hvordan vi kan forbruke rengjøringsprodukter på måter som fører til mindre plastavfall, om vi vil være villige til å fylle på produktene våre på emballasje vi allerede har, og hvordan det kan legges til rette for at vi spiser mindre usunn og mer miljøvennlig mat, forklarer førsteamanuensis Sveinung Jørgensen ved Handelshøgskolen Innlandet – Fakultet for økonomi og samfunnsvitenskap ved HINN.

Sveinung Jørgensen (HINN) og Lars Jacob Tynes Pedersen (NHH)

Sveinung Jørgensen (HINN) og Lars Jacob Tynes Pedersen (NHH) er ikke ukjente med samarbeid dem imellom

I tillegg til Jørgensen deltar høgskolelektor Gunhild Wedum, førstelektor Torgeir Skyttermoen og stipendiat Erlend Aas Gulbrandsen i prosjektet fra HINN. Prosjektet ledes av førsteamanuensis Lars Jacob Tynes Pedersen ved NHH.  

- Prosjektet vil være basert på forskningsstudier i samarbeid mellom bedriftene og forskningsinstitusjonene, og vil strekke seg over tre år, forteller Jørgensen.

Skape grønne arbeidsplasser

Tildelingen fra Forskningsrådet til dette prosjektet er del av en større tildeling til bærekraftig innovasjon i norsk næringsliv. Prosjektene svarer på FNs bærekraftsmål om «ansvarlig forbruk og produksjon» og skal gi ny kunnskap som kan skape nye løsninger og verdier.

Midlene er gitt til bedrifter og organisasjoner som jobber med grønn omstilling og som har forskningsspørsmål og behov knyttet til utvikling av de nye produktene og tjenestene.

– Verden har store utfordringer som må løses raskt, og norske bedrifter kan være med på finne løsningene. Forskning og innovasjon i næringslivet kan bidra til at vi når FNs bærekraftsmål, samtidig som vi legger grunnlaget for flere grønne arbeidsplasser. Derfor bevilger regjeringen nå 50 millioner kroner til prosjekter som skal forske på nettopp nye, grønne produkter og tjenester, sier næringsminister Torbjørn Røe Isaksen i pressemeldingen fra Forskningsrådet.

Sist endret: .