Language: NOR | ENG

Stipend til Kühn

Bilde av Håkons Hall på Lillehammer.

Stipendiat Sebastian Kühn har fått stipend til sitt prosjekt som ser nærmere på kultur og kunst knyttet til de olympiske leker. Foto : Colourbox. 

Stipendiat Sebastian Kühn har nå fått tildelt stipend fra Olympisk studiesenter i Lausanne.

- Det betyr mye at en uavhengig og vitenskapelig komite bestående av internasjonalt anerkjente forskere på feltet gir meg en slik positiv tilbakemelding på prosjektet mitt. Det gir meg inspirasjon og drivkraft for arbeidet videre.

Kühn står bak prosjektet The institutionalization of cultural innovation within the organizational structures of the IOC. Case studies of the IOC Culture Commission and the Olympic Museum». Han er tilknyttet Ph.d. i innovasjon og tjenesteyting i offentlig og privat sektor (INTOP) ved Høgskolen i Innlandet, i tillegg til Lillehammer olympiske og paralympiske studiesenter.

- Jeg ser nærmere på hvilken rolle kunst og kultur spiller i de olympiske leker og for Den Internasjonale Olympiske Komite som organisasjon. Denne rollen forandret seg veldig mye over tid, og jeg tar en historisk-sosiologisk tilnærming når jeg undersøker noen utviklingstrekk fram til i dag.

 Totalt seks kandidater, to fra USA, en fra Sør-Korea, en fra Canada, en fra Storbritannia og Kühn fikk utmerkelsen. At han tar for seg en relativt ukjent side ved den olympiske bevegelsen tror Kühn er en av årsakene til at han ble valgt ut. I søknaden argumenterte han for at prosjektet vil kunne hjelpe til å bedre forstå den kulturelle dimensjonen til OL og den olympiske bevegelse.

- I senere tid har kunst og kultur fått økt og fornyet oppmerksomhet i «Olympic Agenda 2020», som er det pågående reformprosjektet til Den Internasjonale Olympiske Komite, forteller han.

Stipendet betyr trolig økt synlighet for prosjektet, spesielt innenfor den «olympiske verdenen». I tillegg håper Kühn at det vil fungere som en døråpner med tanke på nettverksbygging.

- Tildelingen av stipendet gir en slags legitimitet for forskningen min, så jeg håper det kan gjøre kildearbeidet litt lettere innenfor IOC-systemet.  Rent praktisk muliggjør det et lengre forskningsopphold ved IOC-arkivet i Lausanne, avslutter han.

Les mer om saken på IOC sine sider her.