Language: NOR | ENG

Stigende studenttilfredshet

Illustrasjonsbilde: studenter rundt et bord i biblioteket

Studentene ved Høgskolen i Innlandet svarer at de i stor grad er tilfredse med studieprogrammene de går på, men undersøkelsen viser også at de bruker mindre tid på studiene enn landsgjennomsnittet. (Illustrasjonsbilde: HINN)

Studentene ved Høgskolen i Innlandet er overveiende fornøyde med studieprogrammet de går på. Det viser resultatene fra Studiebarometeret 2019 som ble offentliggjort i dag.

HINN-studentene legger seg over landsgjennomsnittet når de svarer på spørsmålet «Jeg er, alt i alt, tilfreds med studieprogrammet jeg går på». Her oppnår HINN 4,2 på skalaen 1-5, mens fjorårsresultatet lå på 4,1. 4,1 er også snittet for landet i årets undersøkelse. 

Tilfredshet med vurderingsformene og studieprogrammets evne til å inspirere skårer høyest, 0,1 over landssnittet. Lavest, 0,1 under landssnittet, skårer spørsmål rundt tilbakemelding og veiledning, medvirkning og tilknytning til arbeidslivet. Resten av hovedområdene ligger på nasjonalt snitt.

Flere med godt resultat

Hele 18 av studieprogrammene ved HINN oppnår å skåre 4,5 eller høyere på «alt-i-alt-spørsmålet» i årets undersøkelse. Det er 8 flere enn i fjor, noe prorektor for utdanning, Stine Grønvold, tar som et godt tegn.

-Alle fakultetene våre er representert med studieprogram på listen over de som skårer over 4,5. Det viser at det jobbes godt med studiekvalitet i hele institusjonen vår, sier hun.

På toppen av listen over utdanninger som skårer godt finner vi Bachelor i landbruksteknikk, Bachelor i sykepleie (deltid) og Master i utdanningsledelse, som alle oppnår 4,8.

Må bruke mer tid på studier

HINN-studentene bruker fortsatt noe mindre tid på studier enn nasjonalt gjennomsnitt. Det er store variasjoner mellom de enkelte studieprogrammene. Studentene oppgir i gjennomsnitt at de bruker 14,8 timer til organiserte læringsaktiviteter i uka og 17,4 timer til egenstudier. Totalt 31,7 timer. Tilsvarende tall nasjonalt er totalt 34,2 timer i uka.

-Dette er noe vi må fortsette å jobbe med, sier Grønvold. Det er rimelig å forvente at faglig kvalitet henger sammen med tid brukt på studier, og vi må se på hva slags krav og forventninger vi stiller til studentene våre på de ulike studieprogrammene. Her ligger det antakelig både institusjonelle og studievise utfordringer, fortsetter prorektoren.

Nyttig verktøy

Resultatene fra Studiebarometeret er svært detaljerte helt ned på det enkelte studieprogram. I tiden som kommer vil barometeret spille en viktig rolle i arbeidet med å sikre god kvalitet på det enkelte studieprogram ved Høgskolen i Innlandet. Studenter og fagmiljøer involveres i dette arbeidet. 

- Resultatene blir fulgt opp. Vi er i gang med å analysere tallene fra rapportene på ulike nivåer, og vi opplever undersøkelsen som et nyttig verktøy i kvalitetsarbeidet når vi ser den i sammenheng med andre ordninger vi har for evaluering og tilbakemelding i vårt kvalitetssystem, sier Grønvold.

Kontaktperson prorektor utdanning Stine Grønvold, telefon 902 06 967