Language: NOR | ENG

Sterk økning i publisering av forskning fra HINN

Illustrasjonsfoto forskningsrapporter

Forskere ved Høgskolen i Innlandet publiserte 20 prosent mer i fjor enn året før. Høgskolen er blant dem som øker mest i landet. 

Den årlige oversikten over forskningspublisering, kalt NVI-rapporteringen, er nå lagt fram.

Her kommer det fram hvor mange publiseringspoeng de enkelte norske forskningsinstitusjoner fikk i 2019, basert på publisering i vitenskapelige tidsskrifter og bøker. Dette danner igjen deler av grunnlaget ved fordeling av statlige bevilgninger til forskningsinstitusjonene.

For Høgskolen i Innlandet er statistikken gledelig lesning: Økningen i publiseringspoeng fra 2018 til 2019 er på 19,7 prosent. Av alle de større høgskolene og universitetene var det bare Høgskolen i Østfold og Høgskulen på Vestlandet som hadde en større økning, skriver nettavisa Khrono.  

HINN fikk 459,3 publiseringspoeng i 2019, og det var økning på alle fakulteter som driver forskning. Størst økning har Fakultet for helse- og sosialvitenskap og Handelshøgskolen Fakultet for økonomi og samfunnsvitenskap.  

Rektor: – Viktig for universitetssøknaden 

Kathrine Skretting, rektor ved Høgskolen i Innlandet, mener veksten er viktig for høgskolen og for satsingen på å bli universitet. 

Rektor Kathrine Skretting

Rektor Kathrine Skretting gleder seg over de nye tallene

– Hele organisasjonen har arbeidet målrettet for universitetsstatus de siste årene, og dokumentert forskningsinnsats er svært viktig i søknaden om universitetsakkreditering. Nå er det akkurat som om det har løsnet, sier hun. 

Per faglige årsverk ligger HINN i 2019 på 0,74 publiseringspoeng, noe som er høyere enn Nord universitet og likt med Universitetet i Sørøst-Norge.

Skretting mener tallene tyder på at mye nå har kommet på plass etter at Høgskolen i Lillehammer og Høgskolen i Hedmark fusjonerte i 2017.

– Kanskje er denne flotte, sterke økningen et resultat av fusjonen. Forskergruppene har blitt større, doktorgradsprogrammene har vokst, det skjer kort sagt ganske mye på forskningsfronten på HINN.  

Publiserer mer enn før 

Det er direktoratet Unit som på vegne av departementene publiserer den årlige oversikten. Unit skriver på sine nettsider at det totalt er rapportert inn 27.019 publikasjoner i 2019 mot 25.624 året før.

Trenden med at flere artikler blir gjort åpent tilgjengelig fortsatte også i 2019 og litt over halvparten av publikasjonene får uttelling for internasjonalt samarbeid.

De faglige ansatte på Norges idrettshøgskole er de som publiserer aller mest, målt i publiseringspoeng per faglig ansatt.

Hele statistikken finnes på denne nettsiden.