Language: NOR | ENG

Status som universitet er viktigste sak

Peer Jacob Svenkerud overtok som rektor ved HINN under en markering mandag ettermiddag.

Peer Jacob Svenkerud med rektorkjede på talerstolen

– Å sikre at Innlandet får sitt eget universitet blir jobb nummer én, sier Peer Jacob Svenkerud som i dag overtok som rektor ved HINN.

– Erfaringsmessig vil etableringen av et universitet gi store ringvirkninger og utvikle kompetanse og nyskaping i hele regionen. Jeg vil påstå at universitetsstatus vil være en av de viktigste hendelsene i Innlandet på tiår, sier Svenkerud.

Avgjørende for høgskolens utvikling

Den nye rektoren understreker at det er jobbet grundig med universitetssøknaden gjennom flere år, og at han overtar siste etappe fram til fullføring.

Han holder fram universitetsambisjonen som avgjørende for høgskolens videre utvikling i en utdanningssektor som blir stadig mer internasjonal og konkurranseutsatt.

– Som universitet kan vi tiltrekke oss ytterligere attraktiv kompetanse som kan styrke både forskning og utdanningskvalitet, sier Peer Jacob Svenkerud.

– Vi skal ikke bare bli universitet. Vi skal bli et godt universitet som gjør oss bemerket nasjonalt og internasjonalt.

Ønsker samarbeid

Svenkerud er opptatt av at høgskolen – og det framtidige universitet – i Innlandet skal være en regional aktør som utgjør en forskjell.

Rollen som samarbeidspartner for næringsliv og offentlig forvaltning i regionen står sentralt også i høgskolens strategi som fullføres i disse dager.

– Vi må vise at høgskolen og samarbeidspartnere kan skape mer sammen enn vi klarer hver for oss. Som universitet skal vi være kjent for utstrakt samarbeid med omgivelsene våre. Vi skal være en pådriver i samfunnsutviklingen og i samarbeidet mellom vår egen institusjon og partnere i næringsliv, både i offentlig og privat sektor, sier den ferske rektoren ved HINN.

Lang ledererfaring

Peer Jacob Svenkerud er 54 år og har lang erfaring som leder. Han kommer fra stillingen som dekan ved Handelshøgskolen Innlandet – Fakultet for økonomi og samfunnsvitenskap.

Tidligere har han vært dekan ved Høgskolen i Hedmark, og har hatt stillinger på direktørnivå i blant annet Norsk Tipping, Telenor og Burson Marsteller.

Han har studert ved både Concordia College og Michigan State University i USA, har en doktorgrad i organisasjonskommunikasjon fra Ohio University, samt lederutdanning fra blant annet Harvard Business School, Forsvarets Høgskolen og NHH (Solstrandprogrammet).

– Jeg har erfaring som leder i store organisasjoner, og fra kunnskapsorganisasjoner. Det siste er viktig for en rektor ved en høgskole hvor medarbeidernes kunnskap er grunnlaget for alt vi produserer, sier Svenkerud.

Kontakt

Rektor Peer Jacob Svenkerud